TOPlist

Zlatou regulku vybojoval Jiří Trnka z Vysočiny

Vítězem letošního ročníku celostátního kola soutěže dopravních policistů se stal dvatřicetiletý pprap. Jiří Trnka z oddělení silničního dohledu odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. V konkurenci osmadvaceti dopravních policistů z celé České republiky nejlépe zvládl teoretické znalosti i praktické dovednosti. Jiří Trnka patří ke zkušeným dopravním policistům, který působí v auto týmu i moto týmu krajského ředitelství. Ve služebním poměru u Policie České republiky osm let a dopravním policistou je od svého nástupu a v současné době je zařazen na oddělení silničního dohledu.

Každé krajské policejní ředitelství reprezentovali v Jihlavě, kde se letos soutěž uskutečnila, vždy dva zástupci – vítězové jednotlivých krajských kol. Druhé místo v soutěži obsadil pprap. Patrik Slíva z dopravního inspektorátu Frýdek Místek – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje a na třetím místě skončil nstržm. Martin Jurka z oddělení silničního dohledu odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje. V soutěži družstev si prvenství odvezli dopravní policisté z Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, stříbrnou příčku obsadili jejich kolegové z Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje a třetí příčka právem náleží dopravním policistům z Krajského ředitelství policie Hlavního města Prahy.

Prestižní soutěž dopravních policistů se konala v prostorách Vyšší policejní školy MV Praha, pracoviště Jihlava na ulici Tolstého, v prostorách Polygonu Jihlava a na křižovatce u OD Tecso na ulici Brněnská. Osmý ročník soutěže zahájili ředitel Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezídia ČR plk. Ing. Tomáš Lerch společně s ředitelem Krajského ředitelství policie kraje Vysočina plk. Mgr. Radkem Malířem a hejtmanem Kraje Vysočina MUDr. Jiřím Běhounkem.

Ředitel Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezídia ČR plukovník Tomáš Lerch přivítal všechny soutěžící, rozhodčí i hosty a uvedl, že tato náročná soutěž, jejímž hlavním smyslem je porovnat teoretické znalosti a praktické dovednosti dopravních policistů v rámci všech krajských policejních ředitelství, bude mít pouze vítěze, nebudou poražení. „Jsem rád, že se před několika lety podařilo obnovit tradici této soutěže, která zvedá prestiž dopravní policie v České republice. Osmadvacet nejlepších dopravních policistů bude dnes bojovat o co nejlepší umístění. Ale být mezi těmito osmadvaceti nejlepšími, vezmeme-.li v úvahu, že v rámci policie máme 3 500 dopravních policistů, je už tak velkým úspěchem. Všem soutěžícím přeji pevné nervy, soustředění a při plnění všech disciplín samozřejmě také hodně štěstí,“ řekl plk. Ing. Tomáš Lerch.

Na jeho slova navázal ředitel vysočinských policistů plk. Mgr. Radek Malíř, který všechny účastníky přivítal v Jihlavě a připomněl, že pro domácí policisty bude soutěž velice náročná, protože se budou snažit navázat na loňský úspěch svého kolegy a pokusí se znovu získat putovní zlatou regulku pro Vysočinu. Všem soutěžícím popřál hodně štěstí.
Účastníky republikového finále osobně pozdravil hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek, který souhlasil s vyjádřením plukovníka Tomáše Lercha, že tato soutěž skutečně nebude mít poražených, neboť být osmadvacátým nejlepším dopravním policistou v celé České republice je vynikající umístění. „Pro toho, kdo skončí na této příčce bude určena zvláštní cena – cenu hejtmana. Všem soutěžícím přeji hodně úspěchů,“ prohlásil MUDr. Jiří Běhounek. Tato cena po sečtení výsledků putovala na Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

Soutěž měla tři části, v rámci kterých všichni soutěžící museli prokázat nejen dokonalou znalost zákona o provozu na pozemních komunikacích, ale museli splnit také test z odborných znalostí právních předpisů, které se týkají jejich každodenní práce při výkonu služby dopravních policistů. Praktické dovednosti policistů prověřila jízda zručnosti a řízení frekventované křižovatky. Jízdu zručnosti soutěžící absolvovali v areálu Polygonu v Jihlavě. Při jízdě zručnosti soutěžící museli prokázat, že dokážou vozidlo ovládat extrémních situacích, mezi které patřily slalom mezi kužely, jízda po smykové desce, otáčení s vozidlem ve vymezeném prostoru nebo průjezd vozidla vodou, kdy museli řidiči zvládnout nástrahy aquaplaningu.

Na frekventované čtyřramenné křižovatce u OD Tesco na ulici Brněnská pokračovala praktická část soutěže, která zahrnovala řízení silničního provozu na této křižovatce stanovenými pokyny po dobu čtyř minut pro každého účastníka. Na všechny soutěžní disciplíny dohlíželi porotci, kteří zejména při praktické části – řízení křižovatky – měli za úkol posoudit, jestli jsou pokyny policisty pro řidiče srozumitelné, zda jsou správné s ohledem na danou situaci v silničním provozu. Hodnotili ale také policistovo převzetí a předání stanoviště v křižovatce, jeho pohyby a celkové ustrojení.

Inzerce