TOPlist

Získejte titul MBA v oblasti Managementu bezpečnostních sborů!

Profesní vzdělávání policistů, hasičů a záchranářů: Získejte titul MBA v oboru Managementu bezpečnostních sborů

Vzdělávací institut CEMI (Central European Management Institute) otevírá v říjnu 2013 již druhý ročník na českém trhu ojedinělého MBA oboru Management bezpečnostních sborů. Toto roční profesní studium je ukončeno titulem MBA a je vhodné pro pracovníky všech složek integrovaného záchranného systému.

 

Online forma studia

Studium probíhá převážně online formou, a proto ho lze absolvovat i při náročném zaměstnání policistů, hasičů či záchranářů. Odborným garantem celého oboru je Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. Celé studium je zakončeno slavnostní promocí v Břevnovském klášteře.

 

Získání znalostí o bezpečnosti ČR

V jeho rámci získají studenti povědomí o bezpečnosti ČR a krizovém řízení při mimořádných událostech v rámci ČR, ale také o bezpečnosti v mezinárodním měřítku a roli mezinárodních organizací (EU, NATO, OSN) při zajišťování bezpečnosti. Nedílnou součástí je také seznámení s rolí jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a vymezení jejich aktivit a spolupráce na operativní, taktické i strategické úrovni.

 

Jak vést spolupracovníky a podřízené

Jelikož je studium určeno především pro pracovníky managementu, je zde zařazen také předmět Personální management, v němž se studenti naučí lépe a efektivněji vést své spolupracovníky a podřízené. Mimořádné situace často vyžadují také adekvátní komunikaci s veřejností, a proto se studenti naučí jak zvládat i tyto situace.

 

Etika v oblasti bezpečnostních sborů

Studenti se seznámí také s etickými aspekty výkonu profesí v bezpečnostní oblasti, ochranou obyvatelstva při řešení mimořádných událostí a pravomocemi jednotlivých výkonných složek či se speciální částí práva – Správním a policejním právem. Předmět Nestátní součásti bezpečnostního systému ČR pak přináší pohled na nestátní aktéry zajišťování bezpečnosti (obecní policie, bezpečnostní agentury atd.) a s tím související specifika. Jelikož jsou pracovníci bezpečnostních složek často vystaveni značnému stresu, naučí se také v rámci předmětu Management osobního rozvoje lépe zvládat i tyto aspekty svého povolání. Více informací je možno nalézt na cemi.cz.

no images were found

Komerční sdělení

Inzerce