TOPlist

Zebra se za tebe nerozhlédne – kladenští policisté učí děti prevenci

Oddělení tisku a prevence nejprve ve spolupráci s dopravním inspektorátem vytipovalo rizikové přechody u základních škol v okrese. U těchto přechodů budou celý týden hlídkovat policisté. S dětmi budou hovořit na téma bezpečné přecházení a žáci budou za správné odpovědi odměněni policejními školními zápisníky, které obsahují rady, jak se chovat v silničním provozu.

Policisté včetně dopravních u školy v Kačicích

V pondělí se kladenští policisté společně s dopravními policisty vydali k základní škole v obci Kačice. Tam nejprve hlídkovali u přechodu pro chodce, který je v blízkosti tohoto vzdělávacího zařízení. Děti, které přicházely pěšky, kontrolovali, zda dodržují pravidla správného přecházení. Dále dohlíželi, aby rodiče, kteří vozí své ratolesti ke škole vozidlem, dbali na dodržování zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a používají při jízdě zádržné systémy, konkrétně, aby děti byly vždy připoutány v dětské sedačce, či užily tzv. podsedák.

Besedy ve třídách, dodržování pravidel BESIPu

Poté následovaly besedy ve všech třídách školy. Policisté oslovili více jak šedesát žáků tohoto ústavu, se kterými hovořili na již zmiňované téma bezpečného přecházení. Zmínili dodržování pravidel BESIPu. Zaměřili se na chování žáků, jako účastníků silničního provozu a vysvětlili rizika, když není používán zádržný systém při jízdě automobilem. Všechny děti s policisty živě diskutovaly a za odměnu potom dostaly policejní školní zápisník. Akce se setkala s velkým úspěchem jak u pedagogických pracovníků, tak u samotných žáků.

nprap. Michaela Nováková

Inzerce