TOPlist

Zaměřeno na autobusy…V osidlech policistů uvízlo jen několik málo řidičů

Dopravní policisté se opět zaměřili především na technický stav vozidel určených pro přepravu většího počtu osob. Do opatření se zapojili i pracovníci centra služeb pro silniční dopravu.

V pondělí ráno a během dopoledních hodin proběhla na území našeho krajského města další dopravně bezpečností akce zaměřená zejména na kontrolu dodržování povinností pro silniční osobní dopravu spojenou s přepravou většího počtu osob, tedy kontrolu autokarů a autobusů. Kromě dopravních policistů se opatření účastnili i pracovníci Centra služeb pro silniční dopravu, střediska Plzeň. Jako obvykle se policisté zajímali nejen o technický stav vozů, ale i o dodržování všech ostatních platných norem a předpisů,  pátrali  po osobách, věcech a odcizených vozidlech.

Našlo se jen pár hříšníků

Dopravní policisté Městského ředitelství policie Plzeň kontrolovali především vozidla určená pro přepravu většího počtu osob, ale dohloželi i na chování ostatních účastníků silničního provozu. Dopravní hlídky zkontrolovaly několik desítek vozidel, u nichž pouze ve třech případech zjistily nedostatky. V jednom případě  policisté uložili pokutu za nevyhovující technický stav vozu a dva případy předali   vzhledem k jejich závažnosti k dalšímu řízení věcně a místně příslušnému správnímu orgánu. Jednalo se o jednoho řidiče, který nedodržel zákonnou přestávku, a jednoho šoféra, jehož vůz byl v natolik špatném technickém stavu, že věc nebylo možno řešit na místě uložením blokové pokuty.

por. Ing. Hana Štefflová
Inzerce