TOPlist

Zákrok proti squaterům na Cibulce byl dle krajského ředitele oprávněný, na místě na vše dohlížel odbor vnitřní kontroly

Na základě přijatého trestního oznámení provedli včera pražští policisté zákrok vůči neoprávněným obyvatelům této nemovitosti.

Zákroku policistů předcházelo trestní oznámení, které jsme přijali v průběhu úterý pátého května. To podal majitel nemovitosti prostřednictvím svého oprávněného zástupce pro trestný čin neoprávněný zásah do práv k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru.

Toto trestní oznámení bylo základem pro následný zákrok, který pražští policisté provedli o den později, tedy ve středu šestého května. Ten začal úderem deváté hodiny, a podíleli se na něm policisté antikonfliktního týmu, speciální pořádkové jednotky a kriminalisté druhého policejního obvodu. Před zákrokem se na místo zákroku dostavila státní zástupkyně, která po prostudování materiálů vydala předběžný souhlas se zadržením konkrétních osob.

Neprodleně poté, co vstoupili policisté do objektu Cibulka, začali vyzývat přítomné osoby, kterých bylo cirka třicet, aby opustily nemovitost. V rámci těchto výzev byli všichni přítomní seznámeni s protiprávností svého jednání. Také byli informováni o tom, že pokud nebudou respektovat tyto výzvy, a neopustí objekt do stanovené doby, bude proti nim veden zákrok v souladu se zákonem O Policii ČR, a to i za využití donucovacích prostředků. Výzvy zaznívaly po několik hodin opakovaně s využitím megafonu tak, aby je slyšely všechny osoby v objektu. Četnost těchto výzev je samozřejmě zadokumentovaná.

Nutno zmínit, že doba pro odchod neoprávněných nájemníků z objektu byla neustále prodlužována. A to především proto, že valná většina přítomných na tyto výzvy reagovala kladně a bylo na místě jim umožnit sbalit si své osobní věci, nebo věci osobního charakteru. Navíc všem „obyvatelům“ vysvětlovali neustále vyvstalou situaci policisté antikonfliktního týmu.

Vše probíhalo po několik hodin bez jakéhokoliv konfliktu, či razantnějšího zákroku, a to až do doby, kdy v objektu zůstaly poslední čtyři osoby. Ty, i přes dlouhodobé a opakované výzvy, odmítaly nemovitost opustit. Proto s nimi vstoupili, tentokrát do přímé a individuální komunikace policisté antikonfliktního týmu a policejní vyjednavač, kteří těmto osobám vysvětlili celou situaci, její veškeré právní aspekty, a informovali je o tom, že pokud i nadále nebudou respektovat výzvy police, bude následovat zákrok.

Jelikož tyto čtyři osoby i nadále odmítaly jakkoliv spolupracovat a nemovitost opustit, následoval zákrok policistů speciální pořádkové jednotky, s využitím donucovacích prostředků.

Abychom zamezili jakýmkoliv fatálním následkům zákroku, byli na místo přizváni hasiči, kteří v rizikových místech rozprostřeli dopadové vzduchové matrace. Zároveň byla na místě přítomna i lékařská služba. Důvodem tohoto opatření bylo, že se tyto čtyři osoby nacházely ve věži nemovitosti, která je několik metrů nad zemí, a případným pádem by mohly být ohroženy na zdraví, či životě.

Při zákroku utrpěly osoby zranění lehčího charakteru v podobě oděrek. Jelikož si tři z vyvedených osob následně začaly stěžovat na bolesti v oblasti trupu, byla na místo přivolaná zdravotnická záchranná služba, která tyto osoby posléze převezla k ošetření do nemocnice.

Výsledkem celé akce je, že na policejních služebnách skončilo celkem dvanáct osob. Osm pro podezření z trestného činu neoprávněný zásah do práv k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru, dvě pro podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, jedna pro přestupek neuposlechnutí výzvy veřejného činitele, a jedna k ověření totožnosti.

Již v průběhu včerejšího dne jsme byli dotazováni, zda nebyla tato policejní akce neadekvátní, a to především s ohledem na počet nasazených policistů. S takovým názorem nemůžeme v žádném případě souhlasit.

Do akce bylo nasazeno 130 policistů z různých složek, a to z toho důvodu, že se jedná o značně rozsáhlý objekt, a bylo nutné zajistit, aby se neoprávněné osoby do tohoto objektu nevracely zpět. Další důvody pro nasazení tolika policistů byly, že se podle prvotních poznatků mělo v objektu nacházet 50 až 70 neoprávněných nájemníků. Neopomenutelným důvodem k nasazení takového množství policistů jsou také zkušenosti z předchozích podobných situací.

O celé situaci, a to od samého začátku, až do skončení policejního zákroku jsme veřejnost v plné šíři informovali prostřednictvím médií, která byla po celou dobu přítomna přímo na místě.


K celé situaci se ve čtvrtek vyjádřil krajský ředitel plk. Mgr. Bc. Luděk Procházka a ředitelka obvodního ředitelství PČR pro Prahu II. plk. JUDr. Zdeňka Brotánková.

Jak uvedl krajský ředitel, byli na místě zákroku dva tiskoví mluvčí, a to již od ranních hodin. Ti průběžně zodpovídali dotazy novinářů, čehož jsme byli s redakcí Policejního deníku sami svědky. I naše dotazy byly do jednoho zodpovězeny.

Jak krajský ředitel dále uvedl, byli zástupci Prahy 5 a pražského magistrátu informováni klasickým postupem, tedy SMS zprávami. Po celou dobu zákroku pak byli na místě příslušníci z Odboru vnitřní kontroly, a to jak z obvodního, tak z krajského ředitelství. Ani oni neshledali na místě žádné jednání policistů, které by bylo mimo zákonem a nařízeními stanovené mantinely.

Inzerce