TOPlist

Za požár ve věznici na Pankráci může cigareta, škoda je 600 tisíc

Ve čtvrtek ve večerních hodinách se v jednom z dvorů Vazební věznice Praha Pankrác vznítilo uskladněné polystyrenové obložení.

Žádná vězněná osoba ani pracovník vězeňské služby nebyli při požáru ohroženi na životě. Příslušníci, kteří se v blízkosti ohně pohybovali a nadýchali dýmu, byli ihned ošetřeni. Celkem bylo z důvodu nadýchání kouře ošetřeno šest osob. Převážně z preventivních důvodů bylo přemístěno 399 vězňů.

Vězněné osoby z přilehlé budovy byly okamžitě po vzniku požáru přemístěny do jiného objektu v areálu vazební věznice. Z celkového počtu evakuovaných bylo více než 100 vězněných osob přemístěno z důvodu průniku dýmu do cel. Vězněné osoby, které byly přemístěny do jiné budovy, se ještě v noci vrátily zpět do svých cel.

Ihned po požáru byla provedena sčítací prověrka vězňů, žádný z odsouzených neopustil budovu věznice. Vznícený stavební materiál byl umístěn v blízkosti budovy, která se v současné době rekonstruuje a bude sloužit jako ubytovna pro odsouzené. Odhadovaná škoda způsobená požárem přesahuje 600 000,- Kč.

Informace o úmrtí vězněné osoby, která se v souvislosti s požárem objevila v médiích, nemá ve skutečnosti s touto událostí žádnou souvislost. Úmrtí vězně se prošetřuje, zhoršení jeho zdravotního stavu ale nastalo již před vypuknutím požáru.

Inzerce