TOPlist

Vyšetřování předsedkyně ERÚ bylo skončeno. Trestní stíhání je vedeno na svobodě

Policisté Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování (ÚOKFK) minzlý týden ve čtvrtek navrhli obžalovat předsedkyni Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Ing. Alenu Vitáskovou.

Předsedkyně ERÚ je obviněna z trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku a trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby.

Jednala v rozporu s energetickým zákonem?

Těchto skutků se Ing. Alena Vitásková měla dopustit tím, že jako předsedkyně ERÚ dne 4. listopadu 2014 jmenovala na nově vytvořené místo místopředsedkyně ERÚ JUDr. Renatu Veseckou, Ph.D. Podle závěrů kriminalistů ÚOKFK tak měla jednat zcela v rozporu s energetickým zákonem, neboť JUDr. Renata Vesecká, Ph.D. nesplnila zákonem stanovenou podmínku pro výkon funkce místopředsedkyně ERÚ – uloženou povinnost mít nejméně 7 let praxe v oboru energetiky a z toho 3 roky v řídící nebo vedoucí funkci (podle § 17b odst. 4 písm. c energetického zákona).

Způsobila prý škodu před milion korun

Podle našich závěrů tak měla být České republice způsobena škoda ve výši nejméně 1.056.033 Kč spočívající v platu vypláceném JUDr. Renatě Vesecké i s povinnými odvody zaměstnavatele za zaměstnance.

Trestní stíhání předsedkyně ERÚ Ing. Aleny Vitáskové je vedeno na svobodě.

Spisový materiál s návrhem na podání obžaloby již převzal dozorující státní zástupce Mgr. Kamil Špelda z Okresního státního zastupitelství v Jihlavě.

pplk. Mgr. Jaroslav Ibehej

Inzerce