TOPlist

Vyjádření pražské policie k zákroku na shromáždění v centru Prahy

Ve středu v podvečer se uskutečnila na Václavském náměstí dvě oznámená shromáždění. Výsledkem jsou čtyři předvedené osoby.

Shromáždění začala v souladu s oznámením krátce po šestnácté hodině ve spodní části Václavského náměstí a přítomných na obou těchto akcích bylo cirka 550 osob.

Pořadatelé jednoho z těchto shromáždění navíc řádně oznámili i následný pochod k budově Úřadu vlády ČR. V tom se jim ale snažili zabránit účastníci druhého shromáždění tím, že si přibližně deset osob sedlo v ulici Na Můstku na chodník do trasy pochodu.

V tu chvíli vyvstalo podezření, že si tyto sedící osoby počínají v rozporu se zákonem shromažďovacím. Proto je policisté opakovaně vyzývali, aby upustily od svého jednání, kterým narušují řádně oznámené shromáždění. Některé tyto osoby výzev uposlechly a z trasy pochodu odešly stranou. Avšak tři z nich od svého úmyslu odmítaly upustit. Proto byly policisty zajištěny a předvedeny na policejní služebnu pro přestupek spočívající v neuposlechnutí výzvy úřední osoby.

Při zajišťování a předvádění těchto třech osob došlo k napadení jednoho ze zakročujících policistů. Tohoto útoku se dopustila devětadvacetiletá žena, která se tím snažila zmařit předvedení svých souputníků. I ona posléze skončila na policejní služebně pro podezření z trestného činu násilí proti úřední osobě.

V součtu tedy byly na policejní služebny předvedeny celkem čtyři osoby. Tři pro přestupkové jednání, jedna pro podezření z trestného činu.

V průběhu probíhajících shromáždění řešili policisté ještě jednoho „narušitele“ veřejného pořádku. Ten metl v průběhu projevů po řečnících několik vajíček. Byť nikoho nezasáhl, dopustil se svým jednáním přestupku proti veřejnému pořádku. Za ten mu policisté přímo na místě události uložili několika set korunovou pokutu.

V průběhu bezpečnostního opatření došlo ke zranění dvou osob. Jednoho policisty a jedné předváděné osoby. Ta navíc své zranění uplatnila až následně na policejní služebně při provádění úkonů spojených s dokumentací jejího protiprávního jednání.

Je standardem, že bezpečnostní opatření v souvislosti s kulturními, společenskými a politickými akcemi dokumentujeme. Získaný materiál pak policisté využívají především k vyhodnocení svých vlastních zákroků, vyhodnocování případných protiprávních jednání a řešení různých situací.

Z dosavadních zjištění a dostupných informací nevyplývá, že by kterýkoliv ze zasahujících policistů pochybil. Postup policejních složek v průběhu opatření a veškerý dokumentační materiál však důsledně prověřuje odbor vnitřní kontroly.

Zároveň jsme do této chvíle nepřijali vůči včerejšímu postupu policistů jakoukoliv stížnost.

Do bezpečnostního opatření byla nasazena necelá stovka policistů z řad antikonfliktního týmu, dopravní a pořádkové služby Prahy I a policistů speciální pořádkové jednotky.

Inzerce