TOPlist

Vyjádření Policie ČR k označování nelegálních migrantů fixem

Policie České republiky zaznamenala a citlivě vnímá kritiku, která se objevila v médiích ve vztahu ke způsobu označování nelegálních migrantů zachycených na vlakovém nádraží v Břeclavi, příslušníky cizinecké policie.

Při posuzování tohoto postupu je nutné si uvědomit mimořádnost nastalé situace. Došlo k záchytu téměř dvou set nelegálních migrantů v jednom vlaku a bylo nutné a především v zájmu samotných cizinců, aby nedošlo k rozdělení rodin s dětmi, jejichž příslušníci nezřídka ani ve vlaku samotném nebyli pohromadě. Bez řádného označení nemohli policisté zaručit umístění jednotlivých rodin do jednoho zařízení. Zkušenosti s dříve aplikovanými postupy formou lístků s identifikačními údaji se přitom ukázaly jako neúčinné, jelikož často docházelo k jejich náhodné či záměrné ztrátě.

Policisté tedy na místě záchytu v této mimořádné situaci přistoupili k tomuto operativnímu řešení, a tedy migranty včetně jejich zavazadel označili fixem, čímž bezezbytku dosáhli sledovaného účelu a tedy nerozdělení jednotlivých rodin na různá místa ubytování a provádění potřebných úkonů.

Popis identifikačních údajů na tělo je přitom zcela běžnou praxí i v jiných oborech, například v porodnicích u příležitosti narození dítěte, právě s cílem vyloučení případné záměny. Policie České republiky však v současné době i přesto připravuje sjednocení postupu pro tyto zcela mimořádné události. Tím bude pořízení speciálních pásek k umístění na ruce, kde budou identifikační údaje uvedeny.

Inzerce