TOPlist

VSČR odhalí dvakrát týdně pokus o pašování nepovolených věcí do vězení

Vězeňská služba je nucena se ohradit proti kritice důkladných osobních prohlídek vězněných osob. Důkladné osobní prohlídky jsou důležitou součástí prevence pašování nepovolených předmětů do věznic, především drog, mobilních telefonů a zbraní.

Vězeňská služba tímto způsobem neustále odhaluje pokusy o vnášení těchto předmětů do věznic. Vězněné osoby je běžně ukrývají mimo jiné v oblasti genitálií, v tělesných otvorech, v podpaží či ve vlasech. Řezné a bodné zbraně vyrobené z kevlaru či keramických materiálů navíc nelze odhalit detektory kovů, a vizuální prohlídka je tak jedinou možností, jak tyto předměty zajistit. Vězeňská služba takto odhalí v průměru dva případy týdně.

Běžně známým případem z praxe jsou rovněž pokusy vyhnout se kontrolním odběrům moči na zjištění drog tak, že vězněné osoby pašují v oblasti genitálií plastikové sáčky s močí osob, které nejsou intoxikovány. I z tohoto důvodu je nutné provádět prohlídky intimních partií vězňů.

Důkladné osobní prohlídky jsou proto, vedle preventivních osobních prohlídek vězněných osob, naprosto nezbytným a zásadním prostředkem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a životů nejen zaměstnanců vězeňské služby, ale rovněž vězňů. Zrušení těchto prohlídek by znamenalo nepřijatelné zvýšení rizika vzniku nepokojů a dalších mimořádných událostí.

Důkladné osobní prohlídky nejsou zaměřeny výhradně na těla vězněných osob; s pomocí rentgenových zařízení, služebních psů a dalších prostředků jsou kontrolovány rovněž odložené oděvy.

Vězeňská služba přistupuje ke kontrolám v rámci zákonných předpisů a snaží se maximálně šetřit důstojnost vězněných osob. Vězeňská služba má jednoznačně vymezeny případy, kdy se u vězněných osob provádějí důkladné osobní prohlídky. Důkladná osobní prohlídka se provádí v určené, dostatečně vytápěné místnosti vybavené rohožemi, odkládacími lavicemi a věšáky a prohlídku provádí výhradně příslušník stejného pohlaví.

Z vnitřních předpisů pro provádění důkladných osobních prohlídek dále pro vězeňskou službu jednoznačně vyplývá povinnost oddělit vězněné osoby, u nichž jsou důkladné osobní prohlídky realizovány, odpovídajícími zástěnami nebo kabinkami a zajistit dostatečnou míru soukromí a důstojnost vězněné osoby.

Přístup zaměstnanců je přitom korektní a profesionální. Domnělá újma na osobní důstojnosti vězňů však nemůže být nadřazena ochraně společnosti před kriminálním jednáním.

Pro ilustraci uvádí VS ČR několik případů zachycení nedovolených předmětů, jak byly uvedeny v denních hlášeních:

Věznice Valdice
– záchyt mobilního telefonu v obuvi odsouzeného při provádění důkladné osobní prohlídky, kdy jsou odložené svršky včetně obuvi kontrolovány prostřednictvím rentgenového zařízení

Věznice Rýnovice
– odhaleny omamné a psychotropní látky a baterie k mobilnímu telefonu ve spodním prádle odsouzeného
– nález nepovolených léků v konečníku odsouzeného
– nález mobilního telefonu ve spodním prádle odsouzeného, nález mobilního telefonu v blůze odsouzeného
– nález dvou SIM karet v pantofli odsouzeného

Vazební věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Brno
– příjem odsouzené ženy do výkonu trestu odnětí svobody, žena měla ve vlasech (v drdolu) ukrytý mobilní telefon
– příjem obviněné ženy do výkonu vazby (dodání PČR), žena měla ve vagíně ukrytou injekční stříkačku se zbytky neznámé látky, jehla nenalezena (dle jejího tvrzení se jí zbavila ještě před dodáním PČR do věznice)
– příjem odsouzeného muže do výkonu trestu odnětí svobody (dodání PČR), muž měl v konečníku injekční stříkačku s neznámou látkou
– příjem obviněného muže do výkonu vazby (dodání PČR), muž měl v trenýrkách sáček se sypkým obsahem, služební pes ji následně označil jako drogu, test potvrdil pozitivní vzorek

Věznice Světlá nad Sázavou
– nález nepovolených prášků a složek obsahujících amfetamin, přilepených pod prsy odsouzené ženy

Věznice Stráž pod Ralskem
– při důkladné osobní prohlídce u odsouzených vracejících se z vnitřního pracoviště byla u odsouzeného nalezena v levé pracovní botě pod vložkou v zabaleném papíru zelená aromatická látka rostlinného původu – potvrzeno jako marihuana
– při důkladné osobní prohlídce u odsouzených vracejících se z pracoviště byla u odsouzeného nalezena SIM karta v kapse pracovního oděvu
– po návratu z nestřeženého pracoviště mimo věznici byla při důkladné osobní prohlídce u odsouzeného nalezena SIM vložená v pouzdře na stravenku
– po návratu z nestřeženého pracoviště mimo věznici byl při důkladné osobní prohlídce a následně lékařským vyšetřením u odsouzeného odhalen pokus o pronesení mobilního telefonu v konečníku

Věznice Mírov
– nález velkého množství nepovolených prášků ukrytých v cigaretové krabičce prostřednictvím rentgenu

Věznice Plzeň
– nález mobilního telefonu v konečníku odsouzeného
– třikrát pokus vyhnout se pozitivnímu výsledku odběrů moči na zjištění drog – odsouzení pašovali na těle přilepené plastikové sáčky s močí osob, které nebyly intoxikovány

Autor: VS ČR

Inzerce