TOPlist

VIDEO: Ruzyňští celníci zajistili na letišti dvě kostry tygrů

Ve středu 26. 6. 2013 odhalili celníci na pražském letišti v Ruzyni nelegální vývoz koster tygrů do oblasti Dálného východu. Ty byly ukryty v dřevěných reprobednách.

Celníci objevili kostry za pomoci služebního psa, který při běžné celní kontrole zboží upozornil na dvě dřevěné bedny. Celníci podrobili tyto bedny důkladné kontrole, při které postupně nalezli dvě lebky a velké množství kostí v surovém stavu.

K případu byli přivoláni pracovnici České inspekce životního prostředí a potvrdili, že se jedná o kostry tygrů v surovém stavu. Dle mezinárodní úmluvy CITES a souvisejících evropských unijních předpisů je tygr (Panthera tygris) druh zařazený do seznamu nejpřísněji chráněných živočichů.

Případ dále šetří ruzyňští celníci jako podezření z trestného činu neoprávněné zacházení s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami.

Součástí této zásilky byly i čtvery starožitné hodiny, které celníci zajistili, prověřují jejich původ a čekají na odborné posudky znalců. Je zde podezření z neoprávněného vývozu předmětů kulturní hodnoty.

no images were found


FOTO, VIDEO: Celní správa ČR

-MrK-

Inzerce