TOPlist

VIDEO: Policisté na demonstraci v Budějovicích zadrželi 136 osob

Stejně jako tomu bylo o uplynulém víkendu, začalo včera v odpoledních hodinách ohlášené shromáždění v ulicích sídliště Máj. Krátce po šestnácté hodině se pak na náměstí Přemysla Otakara II začaly shromažďovat skupinky osob. Účastníci neohlášeného a nepovoleného shromáždění se i po upozornění na tento fakt úřední osobou z Magistrátu města Českých Budějovic, opět vydali na sídliště Máj.

„Naším cílem a úkolem bylo zabránit střetu dvou účastníků shromáždění, v čemž nám byli nápomocni kolegové z dalších krajských ředitelství v rámci Policie České republiky a policisté zařazeni v Antikonfliktních týmech. Do akce byli nasazeni policejní psovodi, policisté z různých obvodních oddělení, služba kriminální policie a vyšetřování, dopravní policisté a situaci v krajském městě monitoroval vrtulník Policie České republiky,“ uvedla tisková mluvčí PČR Lenka Holická.

Policisté omezili na svobodě 136 osob, v šesti případech zahájili úkony trestního řízení a to pro podezření ze spáchání trestného činu násilí proti úřední osobě, ve sto třiceti případech se lidé dopustili přestupkového jednání. Dalších dvaadvacet osob policisté předvedli za účelem zjištění jejich totožnosti. Zabavili pětadvacet kusů zbraní – boxery, tyče, plynové zbraně, baseballové pálky.

Prohlášení Policejního prezidenta – Martina Červíčka
Policejní prezident plk. Mgr. Martin Červíček obdržel otevřený dopis 26 organizací a osobností reagující na demonstraci provázenou násilnostmi, která se uskutečnila v sobotu 29. června letošního roku v Českých Budějovicích. Signatáři otevřeného dopisu vyjadřují přesvědčení, že shromáždění se vymykalo ochraně podle zákona o právu shromažďovacím, neboť od počátku bylo jeho účelem vyprovokovat násilí a roznítit interetnický konflikt, a vyzývají Policii České republiky, aby na strategické úrovni přijala odpovídající opatření, které do budoucna zabrání násilným demonstracím a vzniku majetkových i nemajetkových škod.

Policejní prezident se ztotožňuje s názorem signatářů otevřeného dopisu, že bagatelizace jakýchkoli reálných projevů rasismu či etnické nesnášenlivosti je zcela nepřípustná. Využívá proto této příležitosti, aby ujistil nejen signatáře otevřeného dopisu, ale zároveň veškerou veřejnost, že Policie České republiky takové projevy zásadně nezlehčuje a nepodceňuje a v žádném případě je netoleruje a nebude tolerovat. Policie České republiky plně respektuje právo shromažďovací zaručené Ústavou České republiky, avšak využije veškerých zákonem jí daných oprávnění, pokud jakékoli shromáždění bude zneužito k popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, rasu či původ nebo k rozněcování nenávisti z těchto důvodů. Je připravena nasadit veškeré potřebné síly a prostředky, aby chránila bezpečnost osob a majetku a veřejných pořádek a aby zabránila protiprávnímu jednání jednotlivců či skupin, které by chtěly pod záminkou výměny názorů a účasti na řešení veřejných záležitostí provokovat násilné akce. Policie České republiky považuje za jednu ze svých absolutních priorit nekompromisní potírání rasově či etnicky motivované trestné činnosti a důsledně stíhá a bude stíhat každé nenávistí motivované násilí vůči osobám i majetku.

Vedení Policie České republiky vyhodnotí v nejbližší době zkušenosti vyplývající z bezpečnostních opatření realizovaných v souvislosti nejen s českobudějovickou demonstrací 29. června, ale i dalšími podobnými shromážděními v letošním roce. Zároveň vítá veřejnou diskusi na toto téma, neboť problematiku násilných projevů tohoto druhu je třeba posuzovat v širším společenském kontextu a její řešení nelze redukovat pouze na prostředky policejní represe.

por. Bc. Lenka Holická, PhDr. Jiří Vokuš
Policie ČR

Inzerce