TOPlist

Ve Vrběticích se včera začalo s kompletní asanací prostoru

Včera dopoledne začalo podle plánu třicet armádních pyrotechniků pod vedením pěti policejních pyrotechniků s kompletní asanací vrbětického areálu až do hloubky půl metru pod zemí a se sběrem fragmentů rozházené munice. Jakmile bude úplně vyčištěný prostor směrem od policejních pásek po místa, kde bude stát nové oplocení, zmenší se bezpečností okruh kolem celého areálu a bude povolen do vyčištěných lokalit volný vstup i veřejnosti.

Tato první fáze však potrvá několik měsíců v závislosti na počasí a množství nalezených úlomků munice. Veškerou munici, kterou při své práci pyrotechnici naleznou, posoudí a rozhodnou, zda je nutná její likvidace přímo v areálu na místě k tomu určeném, nebo zda ji budou moci odvézt k likvidaci do jiných prostorů.

Pokračuje stavba nového oplocení

Kromě pyrotechniků pokračuje skupina asi padesáti pracovníků vojenských lesů a statků společně s policisty a vojáky na opravě stávajícího a stavbě nového oplocení ve vzdálenosti nejméně tisíc metrů od obou epicenter předloňských explozí. Dalších dvě stě policistů a vojáků se podílí na střežení areálu.

Jakmile bude kompletně hotové oplocení kolem vrbětického areálu, včetně zabezpečovacích a kamerových systémů, budeme moci začít s ohledáním místa činu. To bude provádět nově zřízená skupina patnácti lidí pro práci v epicentru, která je sestavená z policejních specialistů, policejních pyrotechniků, hasičů a pracovníků ÚOOZ, kteří mají na starosti vyšetřování celého případu. Předpokládáme, že ohledání obou epicenter explozí potrvá přibližně čtyři až šest měsíců.

O všech činnostech, které v muničním areálu probíhají a které by mohly jakýmkoliv způsobem omezit obyvatele okolních obcí, budou pravidelně informováni starostové těchto obcí.

 nprap. Monika Kozumplíková

Inzerce