TOPlist

V pondělí začalo bezpečnostní opatření k návštěvě prezidenta Číny

  • Po deváté hodině ranní byla zjištěna instalace billboardu na přívěsném vozíku odstaveném na zeleni poblíž komunikace Evropská. Policie s ohledem na jeho umístění v bezprostřední blízkosti plánované trasy průjezdu chráněných osob přijala adekvátní bezpečnostní opatření. Na místo se dostavil policejní pyrotechnik a provedl bezpečnostní prohlídku. Policie souběžně kontaktovala odpovědnou osobu a ověřila oprávněnost umístění reklamy. Z důvodu eliminace možného bezpečnostního rizika policie nadále místo monitoruje.
  • Krátce po poledni přijala policie oznámení o rizikovém chování několika osob, které vylezly na sloupy veřejného osvětlení v Evropské ulici na úrovni s ulicí Arabskou a dále s ulicí Horoměřickou a manipulovaly zde s vyvěšenými vlajkami. Tyto osoby odmítaly uposlechnout policejní výzvy a některé z nich se ke sloupům připoutaly. Vzhledem k tomu policie na místo přivolala hasiče s výškovou technikou a všechny odpůrce svedla na zem. Na policejních služebnách v této souvislosti skončilo celkem 12 osob pro podezření z přestupkového jednání.  Jednání všech předvedených policie klasifikovala jako přestupek proti veřejnému pořádku dle §47/1a) zák. č. 200/1990Sb., o přestupcích. Dvě osoby jsou navíc podezřelé ze spáchání přestupku proti majetku dle §50/1a) a přestupku spadajícího do kategorie Ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě dle §46/2 zák. č. 200/1990Sb., o přestupcích.
  • V souvislosti s průjezdem kolony s chráněnými osobami Evropskou ulicí musela policie zakročovat opakovaně proti několika osobám, které se pokoušely narušit bezpečný průjezd delegace a vstupovaly do jízdní dráhy doprovodných vozidel.  Policie tyto incidenty vyřešila na místě domluvou. Na několika dalších místech v Evropské ulici docházelo rovněž k drobným potyčkám mezi skupinami příznivců a odpůrců návštěvy čínského prezidenta. Policistům se podařilo většinu potyček eliminovat v samém prvopočátku. V souvislosti s potyčkami skončila na policejní služebně jedna osoba. Jednalo se o muže cizí státní příslušnosti, který byl následně, po zhodnocení celé situace, obviněn z přečinu krádeže dle §205/1d) tr. zákoníku. Celou věc budou policisté řešit ve zkráceném přípravném řízení.
  • Některá média uvedla, že Policie ČR krátce před 15. hodinou, v době průjezdu prezidentské delegace, zadržela na Hlávkově mostu muže, který se procházel s tibetskou vlajkou. Proti podobnému tvrzení se policie důrazně ohrazuje. Policejní hlídka tuto osobu kontaktovala na základě důvodné obavy z ohrožení bezpečného průjezdu prezidentské kolony, ale v žádném případě muže nijak neomezovala ani nezadržovala. Jednání tohoto muže policisté klasifikovali jako přestupek na úseku dopravy a vyřešili uložením blokové pokuty.

    mjr. Mgr. Andrea Zoulová

Inzerce