TOPlist

V Mladé Boleslavi proběhla soutěž o nejlepšího regulovčíka

Nad celou akcí převzal záštitu primátor Statutárního města Mladé Boleslavi pan MUDr. Raduan Nwelati, ředitelem letošního ročníku byl ředitel Krajského ředitelství policie Středočeského kraje plk. JUDr. Václav Kučera. Organizátory soutěže byli letos policisté Dopravního inspektorátu Mladá Boleslav v čele s jeho vedoucím npor. Mgr. Bc. Vladislavem Králem.

Účelem soutěže bylo prověřit teoretické a praktické dovednosti devatenácti soutěžících reprezentujících dopravní inspektoráty, oddělení silničního dohledu a dálniční oddělení krajského ředitelství.

Slavnostního zahájení se za Krajské ředitelství policie Středočeského kraje zúčastnil náměstek pro vnější službu plk. Mgr. Jan Ptáček, vedoucí odboru služby dopravní policie plk. JUDr. Karel Holý a vedoucí Územního odboru Mladá Boleslav plk. Mgr. Dušan Žďárský.
Statutární město Mladá Boleslav zastupoval a hodně úspěchů soutěžícím popřál náměstek primátora Mgr. Michal Kopal. Za společnost ŠKODA AUTO a. s. přivítali všechny přítomné pánové Mgr. Michal Kadera, JUDr. Vladimír Križan, Ing. Martin Hrdlička, PhD. MBA a Mgr. František Beneš.

Čestnými hosty byli plk. Pavel Švrčula, vedoucí Odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství hlavního města Prahy a mjr. Mgr. Miroslav Boušek, vedoucí Oddělení řízení dopravy ředitelství hlavního města Prahy. Obdobné klání se uskutečnilo v Praze jen před několika dny. Vítězové z jednotlivých krajských kol budou moci porovnat své znalosti a dovednosti v celorepublikovém kole této soutěže, které se letos uskuteční v Jihlavě.

Po oficiálním zahájení soutěže, začala teoretická část. V rámci ní museli policisté prokázat své znalosti z pravidel silničního provozu, odborné znalosti právních předpisů a interních aktů řízení. Poté se policisté přesunuli na křižovatku ulic tř. V. Klementa a U Stadionu, kde v praktické části prováděli řízení silničního provozu stanovenými pokyny.

Jízda zručnosti probíhala v odpoledních hodinách na testovacím okruhu společnosti ŠKODA AUTO a. s. Zde všichni soutěžící předvedli svým kolegům dovednosti a zručnost při řízení vozidla, ale také znalosti z oblasti poskytnutí první pomoci. Této náročné disciplíně přihlíželi také vedoucí či zástupci jednotlivých dopravních inspektorátů, oddělení silničního dohledu a dálničních oddělení Středočeského kraje, kteří po celý den pozorovali a povzbuzovali policisty ze svých útvarů.

Komise hodnotila zejména manipulaci s vozidlem a to při slalomové jízdě, jízdě ve zúženém prostoru, jízdě na přesnost (přejezd po prkně), při podélném a kolmém parkování, otáčení vozidla ve velmi stísněném prostoru a v neposlední řadě také při jízdě po mokré ploše s úhybným manévrem. Jedním z úkolů bylo i zastavení vozidla, doběhnutí k simulovanému místu dopravní nehody a poskytnutí první pomoci ve smyslu masáže srdce prováděné na figuríně.

Hosté i ostatní přítomní si mohli vyzkoušet jízdu v několika nejnovějších modelech vozidel, která vyrábí právě společnost ŠKODA AUTO a. s. Součástí programu byla také simulace aktivace airbagů. Na vlastním těle si mohli policisté vyzkoušet, jaké pocity má člověk při dopravní nehodě, při níž dojde k aktivaci bezpečnostních prvků. Pro dopravní policisty to byla cenná zkušenost, neboť mohli klást otázky přímo pracovníkovi z vývojového centra panu Ing. Karlu Mulačovi, který je členem týmu Výzkumu dopravní bezpečnosti, a který se zabývá výzkumem chování vozidla při nehodě, činnosti prvků aktivní a pasivní bezpečnosti.
A právě s tímto týmem středočeští dopravní policisté úzce spolupracují v rámci memoranda podepsaného mezi společností ŠKODA AUTO a. s. a Policií ČR. Cílem spolupráce je mimo jiné vyhodnocování dopravních nehod, čímž je dána možnost přispět k vývoji nových bezpečnostních prvků vyráběných vozidel.

Součástí programu dne byla i návštěva nového Motorového centra společnosti ŠKODA AUTO a. s., kde se účastníci soutěže dověděli mnoho zajímavých informací o historii a současném stavu vývoje této „domácí firmy“.

Počínání soutěžících bedlivě sledovala a po celý den hodnotila komise složená ze čtyř policistů z Odboru služby dopravní policie krajského ředitelství a několika dalších odborných hostů. V podvečerních hodinách proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků, předání pamětních listů, trofejí a drobných dárků pro všechny zúčastněné. První místa letos obsadili policisté zařazení u dopravních inspektorátů a to v pořadí DI Mělník, DI Mladá Boleslav a DI Příbram.

Tato soutěž nejen prověřila dovednosti policistů ze základních útvarů, ale přispěla také k rozšíření znalostí díky informacím, které jim byly zástupci společnosti ŠKODA AUTO a. s. předány. Dopravní policisté velmi často při své každodenní činnosti vyjíždí zejména k dopravním nehodám. A právě zde využijí jistě nových zkušeností z jízdy zručnosti. Vždyť právě čas mnohdy rozhoduje o záchraně života zraněných. Při takovém výjezdu je důležité umět dobře ovládat služební vozidlo v běžném silničním provozu, aby nebyl ohrožen život ani zasahujícího policisty ani ostatních účastníků silničního provozu.

Stejně tak zkušenosti z řízení křižovatky bez světelné signalizace je cennou zkušeností. Každý dopravní policista se s takovou situací, kdy musí řídit nejen silniční provoz, ale také provoz na křižovatce, dříve či později může při své službě setkat. Jeho pokyny pak musí být jasné, přesné, pro řidiče srozumitelné. Díky takovéto soutěži se dopravní policisté v této činnosti stále zdokonalují.

Inzerce