TOPlist

V Lanškrouně vypukl požár v bývalé galvanovně

V neděli 20. dubna v 11.33 hodin byl na operační a informační středisko hasičů oznámen požár objektu bývalé galvanovny v ulici Pivovarská v Lanškrouně.

Na místo byly vyslány jednotky profesionálních hasičů z Lanškrouna, Ústí nad Orlicí, Králíků a Pardubic a dále dobrovolné jednotky hasičů z Lanškrouna, Dolní Čermné, Dolní Dobrouče, Tatenic, Žichlínku, Výprachtic, Jablonného nad Orlicí a hasiči SŽDC Česká Třebová. Z objektu se valil černý dým, hasiči se nemohli dostat dovnitř objektu.

V prvních minutách zásahu museli k průzkumu silně zakouřených prostor používat termokameru. Nasazena byla přetlaková ventilace k odvětrání. Na místo bylo povoláno i protiplynové vozidlo k měření nebezpečných koncentrací v ovzduší. Obyvatelé byli upozorněni, aby nevycházeli zbytečně ven a nevětrali. O události byla informována Česká inspekce životního prostředí. Požár zasáhl celou halu, hasiči nemohli vstoupit dovnitř objektu, protože zde docházelo k explozím. Ty pravděpodobně způsobovaly tlakové nádobky s CO2. Uvnitř byly také acetylenová souprava a propan butanové lahve.

Tlakové lahve byly umístěny na paletě na vysokozdvižném vozíku. Hasiči lahve ochlazovali. K hašení hasiči používají pěnidlo.

Na místo byl povolán kombinovaný hasicí automobil Mercedes Benz vybaven vysokotlakým řezacím a hasicím zařízením Cobra. Zařízení slouží k proniknutí skrz pevnou překážku do uzavřeného prostoru za pomoci vysokotlakého proudu vody s příměsí abraziva.

(Při tomto hašení nemusí do prostoru vstupovat hasiči. Vozidlo je opěrným bodem pro zhruba 1/3 naší republiky). Cobra je využita na řezání stropních a nepřístupných konstrukcí.

Uvnitř objektu bylo po 17 hodině nalezeno 20 barelů (1 barel = 25 kg) hydroxidu draselného, který není sice hořlavý, ale při hašení vodou vzniká louh. Odtékající hasební voda musí být pod kontrolou (měření pH). Látka samotná nehoří, ale může se při teple rozkládat a vytvářet leptavé nebo toxické plyny. Některé jsou oxidanty a mohou zapálit hořlavé materiály. Ve styku s kovy může dojít k vyvíjení výbušného plynu obsahujícího vodík.

Škoda je předběžně odhadována na 200 milionů korun.

Příčiny vzniku požáru nejsou známy.

[tiskovka]por. Vendula Horáková
tisková mluvčí
HZS Pardubického kraje[/tiskovka]

Inzerce