TOPlist

V Jihlavě proběhl 12. ročník policejního mistrovství psovodů a jejich čtyřnohých parťáků

Pod záštitou ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky dvaadvacet nejlepších policejních psovodů celý minulý týden soutěžili ve dvou hlavních kategoriích a to ve vyhledávání výbušnin a vyhledávání omamných a psychotropních látek. Všichni změřili své síly také v disciplíně ovladatelnost a obratnost psů.

V kategorii vyhledávání omamných a psychotropních látek se nejlépe umístil prap. Luboš Gric se svým psem Lukasem z KŘP Jihočeského kraje.

V kategorii vyhledávání výbušnin se nejlépe umístil nprap. Dušan KÍNI ses svým psem Egonem z KŘP Jihomoravského kraje.

Z družstev dopadla nejlépe pro družstvo z KŘP Jihomoravského kraje a to konkrétně pro mjr. Zdeňka Kováře, nprap. Radka Severina se psem Qveikem a nprap. Martina Štěrbu se psem Qarrou.

Součástí mistrovství byl i XXI. Ročník celostátní soutěže příslušníků Policie ČR psovodů se služebními psy o „ Putovní pohár policejního prezidenta“. Putovní pohár policejního prezidenta převzalo družstvo KŘP Jihomoravského kraje. Tuto cenu převzal společně s družstvem i náměstek ředitele pro vnější službu Jihomoravského kraje plk. Miloslav Machát.

Výkony psovodů a především jejich psů opět ukázaly na nezastupitelnou úlohu služebního psa při plnění úkolů Policie ČR a zároveň opět prokázaly výbornou úroveň policejní služební kynologie v České republice.

Letošní mistrovství zahájil policejní prezident brig. Gen. Tomáš Tuhý. Soutěži a slavnostnímu vyhodnocení byl přítomen zástupce policejního prezidia plk. Martin Hrinko, ředitel ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky.

Inzerce