TOPlist

V Chebu se pod dohledem policie uskutečnila soutěž mladých cyklistů


Okresní  soutěž , kterou  vyhlašuje každoročně MŠMT ve spolupráci s Radou vlády ČR BESIP a Červeným křížem,  slouží jako program začínajícím cyklistům a probíhá ve většině okresů České republiky. Děti , jsou rozděleny podle věku do dvou kategorií.  První kategorie se zúčastňují žáci ve věku 10 až 12 let a druhá kategorie je pro žáky od 13 do 16 let.

Soutěžící, kteří se umístí na prvním a druhém místě obou kategorií,  jsou zařazení do  krajského kola,   z krajského kola mají možnost postupu na celostátní finále. Žáci se snaží dosahovat co nejméně trestních bodů a to v těchto disciplínách:  zdravověda, teoretické znalosti silničního provozu, praktické znalosti silničního provozu a jízda zručnosti.

Soutěže v Chebu se zúčastnilo devět škol

V okrese Cheb se soutěž uskutečnila 2. a 3. května v areálu a na dopravním hřišti DDM Sova Cheb. Soutěže se zúčastnilo 9 škol. Pod dohledem městské a státní policie absolvovaly děti praktickou jízdu na dopravním hřišti. Červený kříž zajistil namaskované figuranty,  děti tak měly možnost ošetřit reálně vypadající úraz, samozřejmě podle pravidel první pomoci. Jízda zručnosti obsahovala celkem 8 překážek, jízdu slalomem, přejezd přes šikmou plošinu nebo jízdu v zužujícím se úseku.

V první kategorii první  místo získali žáci z 6. základní školy Cheb, druzí se umístili žáci ze  4. základní školy Cheb. V druhé kategorii byli nejúspěšnější soutěžící ze základní školy Skalná, druzí jsou žáci ze  4. základní školy Cheb. Chebští policisté vítězům gratulují a přejí hodně štěstí v krajském kole.

por.PhDr.Papežová Zdena  

Inzerce