TOPlist

Útvar rychlého nasazení obdržel dva nové speciály

Dne 30. dubna 2015 se uskutečnilo v dopoledních hodinách na výcvikové základně Útvaru Logo SUIrychlého nasazení slavnostní předání nových vozidel. Nákup nové techniky pomohl spolufinancovat Program švýcarsko-české spolupráce.

V rámci projektu „Zvýšená bezpečnost veřejnosti posílením kapacit PČR v boji proti organizované trestné činnosti a terorismu“ získali policisté dvě speciální vozidla s výsuvnou taktickou plošinou. Součástí vozidel je také výstražné a rozhlasové zařízení a kamerový systém, který dokáže přenést obraz bezdrátově do velitelského vozidla.

Klíče od nových vozů předal švýcarský velvyslanec Markus-Alexander Antonietti náměstkovi policejního prezidenta pro SKPV plk. Zdeňkovi Laubemu a řediteli Útvaru rychlého nasazení plk. Liboru Lochmanovi, který zastupuje věcnou gesci projektu. Slavnostního předání se zúčastnili i zástupci Ministerstva financí ČR, Ministerstva vnitra ČR a zástupci odboru veřejných zakázek, odboru správy majetku a Kancelář projektů a evropských fondů Policejního prezidia ČR.

S realizací projektu jsme začali v prosinci 2012. Obě dvě speciální vozidla s výsuvnou taktickou plošinou byla pořízena za zhruba 14,5 milionů Kč.

Cílem projektu je zvýšení profesionality a akceschopnosti speciálních policejních jednotek Policie ČR v boji proti organizovanému zločinu. V rámci projektu je plánováno dobudování tréninkového centra, jehož součástí bude nová multifunkční tréninková základna pro taktická střelecká cvičení, čímž bude splněn cíl projektu zaměřený na zlepšení podmínek pro boj s organizovanou trestnou činností a s terorismem.

Inzerce