TOPlist
Inzerce

Traumaplán – o co se vlastně jedná?

Mimořádné události, u kterých se nachází větší počet zraněných osob (více než 10), se řídí podle přesně psaného scénáře pomoci. Traumatologický plán, neboli traumaplán, byl aktivován například při výbuchu plynu v pražské Divadelní ulici, nebo při nárazu vlaku do spadlého mostu ve Studénce na Novojičínsku.

Traumatologický plán se vydává jako opatření pro případy poskytování první předlékařské pomoci. Zaměstnavatel je povinen zajistit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména lékařské pomoci, hasičů a policie a organizují evakuaci zaměstnanců. Zaměstnavatel zajistí ve spolupráci se zařízením poskytujícím závodní preventivní péči jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti.

Ve výše jmenovaných případech je traumaplán aktivován záchrannou službou a směřuje především na nemocnice, které se začínají okamžitě připravovat na větší příjem pacientů. Do pohotovosti je uveden veškerý možný a dostupný personál, především na urgentním přijmu traumatologie.

V případě úterní nehody autobusu s tramvají a osobním vozem v pražských Modřanech byl traumatologický plán aktivován rovněž. Protože se na místě nacházelo minimálně 23 zraněných osob, které museli záchranáři ošetřit, byl na místo povolán velkokapacitní vůz Atego ZZS HMP. Informovány byly nemocnice. Vše se v tu chvíli odehrává od předem stanoveného scénáře. V některých případech dělají sanitkám doprovod policejní vozidla. Po nehodě v Modřanech například sanitní vůz do nemocnice na Karlově náměstí doprovodila hlídka Městské policie.

Zcela stranou jde individuální postup. Vše se odehrává v duchu armádního třídění. Záchranáři třídí zraněné podle vážnosti jejich poranění, operátoři na dispečinku mají jasné instrukce. Zranění jsou většinou označeni barevnou visačkou a papírovým náramkem, podle vážnosti svého poranění. Konkrétně barvami zelená, žlutá a červená, kdy zelená je poranění lehké a červená nejvážnější. Mrtví lidé pak mohou být označeni barvou černou.

„Zaměstnanci ve službě dostanou na pager plošnou informaci, že se tam a tam stalo hromadné neštěstí. Každý z nich má v traumaplánu svou roli a ví, co má dělat,“ řekl již dříve šéf pražské záchranné služby MUDr. Zdeněk Schwarz.

Při traumaplánu záchranáři odváží v sanitních vozech tolik zraněných, kolik se jich tam vejde. Z pravidla pak mají přednost vážná zranění, která jsou odvážena do vzdálenějších nemocnic, aby nejbližší nemocnice mohly fungovat pro lidi, kteří do nich dojedou z místa například taxíkem, nebo hromadnou dopravou. Pro záchranáře končí traumaplán ve chvíli, kdy jsou všichni zranění v nemocnicích. Ty také, jak jsme již psali výše, obdrží předem informace o tom, že se k nim dostane větší množství zraněných. Na traumaplán jsou připraveny například nemocnice v Motole, Vinohradech, nebo ve Střešovicích, kde jsou schopni aktivovat až 4 traumatologické týmy.

Jeden příklad za všechny – Traumaplán ve FN Motol po výbuchu plynu v Divadelní ulici v Praze:
Dne 29.4.2013 v 10:02 hod. obdržela Fakultní nemocnice v Motole od Zdravotnické záchranné služby hl.m. Prahy avízo k vyhlášení traumaplánu po ohlášení výbuchu v Divadelní ulici v centru Prahy.

V 10:03 hod. byl v nemocnici zahájen traumaplán a během několika minut byly na urgentním příjmu připraveny týmy lékařů a zdravotníků k převzetí většího počtu pacientů.

Časová osa:
10:03 informace od ZZSHMP
10:03 informován ředitel nemocnice kontaktním pracovištěm – recepcí oddělení urgentního příjmu dospělých
10:04 aktivace traumaplánu FN v Motole
10:20 připravenost na zahájení činnosti v hale urgentního příjmu
10:24 příjezd prvního zraněného
11:13 příjem dalších 3 zraněných
12:22 ředitelem nemocnice ukončen traumaplán
12:40 ukončení traumaplánu a přechod na běžnou činnost

Inzerce