TOPlist

Tísíce policistů v ulicích. Poslední den v roce v Česku bude náročný pro všechny složky IZS

Policisté a strážníci se připravují na blížící se oslavy Nového roku v metropoli.

Na bezpečnost a plynulost silničního provozu a veřejný pořádek v souvislosti se silvestrovskými oslavami a novoročním ohňostrojem dohlédnou v metropoli stovky policistů a strážníků.

V pohotovosti budou policisté dopravní, pořádkové i kriminální služby, policisté krajské a speciální pořádkové jednotky, psovodi se služebními psy, pyrotechnici a v neposlední řadě i policisté a strážníci se čluny. Ti všichni jsou připraveni v úzké součinnosti dohlížet na hladký průběh silvestrovských a novoročních oslav. Policisté budou samozřejmě velmi úzce spolupracovat i s dalšími složkami Integrovaného záchranného systému, pracovníky Dopravního podniku hl. m. Prahy a samosprávy. Naprostou prioritou všech zainteresovaných subjektů bude zachování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a zejména MHD.

Golem na Václavském náměstí a více posádek v terénu. Pražská záchranka posiluje na silvestrovské oslavy provoz

Noční služba na Silvestra a navazující první lednový den jsou pro operátorky, záchranáře, řidiče a lékaře pražské záchranky nejvytíženější směnou z celého roku. Počet řešených případů se pravidelně blíží 500 za 24 hodin. Často se jedná o úrazy či zvýšenou konzumaci alkoholu při novoročních oslavách. I letos proto Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy posiluje provoz především v rušném centru města.

Kromě běžného počtu posádek na noční směnu bude již tradičně na Václavském náměstí umístěný 31. prosince od 16:00 modul pro hromadná neštěstí Golem s přibližně patnácti zdravotníky. Vůz disponuje třídicím a ošetřovacím pracovištěm, štábním a dispečerským pracovištěm, sociálním zázemím pro zdravotníky a strojovnou. Dále bude v oblasti Václavského náměstí rozmístěno pět zdravotnických posádek, z toho jedna lékařská.

Také na Staroměstském náměstí a v jeho přilehlém okolí budou mimořádně umístěny čtyři posádky rychlé zdravotnické pomoci. Provoz posílí i dvě posádky záchranářů, které budou k pacientům vyrážet z výjezdových základen.

Na Silvestr jsou připraveni také hasiči.

Ve vyšší pohotovosti budou i hasiči. Ti každý rok »hasí« nechtěné následky této zábavní pyrotechniky. Každoročně vyjíždí k mnoha požárům, které jsou způsobeny zábavní pyrotechnikou.

Nejčastěji hoří trávní porosty, kontejnery s odpady, okrasné keře nebo věci na balkonech. V poslední době dochází i k zapálení odstavených aut, každoročně se objevují případy vyhořelých bytů, do kterých vletěly zapálené světlice, a tak dále…

 

Jak předejít zranění při používání pyrotechniky?

–  zábavnou pyrotechniku nakupovat ve stálých prodejnách, nikoli u stánků na tržišti, i když zboží zde splňuje všechny podmínky                      k prodeji, neboť vlhkost a mráz ho může poškodit a znehodnotit

–  nekupovat zboží, na kterém chybí návod v českém jazyce, označení výrobce nebo dovozce, označení  třídy nebezpečnosti, číslo povolení        k prodeji a datum použitelnosti

–  výrobky kupovat jen v původním balení výrobce, pokud je zboží přebalené, je lepší ho nekupovat

–  při používání a manipulaci se vždy řídit návodem

–  při manipulaci s pyrotechnikou nikdy nemířit na sebe ani další osoby

–  s pyrotechnikou nemanipulovat pod vlivem návykových látek

–  v žádném případě nepoužívat amatérsky vyrobené různé pyrotechnické předměty

–  kupované výrobky se nikdy nesnažit doma ještě vylepšit, riziko úrazu je příliš velké

–  pyrotechniku nesvěřovat nikdy do rukou dětem

–  upozornit především děti, aby nesbíraly nevybuchlou pyrotechniku včetně petard

– připomenout dětem, že nemají s pyrotechnikou manipulovat a upozornit je na nebezpečí.

Pyrotechnické zboží je rozděleno do několika tříd nebezpečnosti. Občané si při nákupu mohou vybrat určitý druh výrobku. Do I. třídy nebezpečnosti patří prskavky, kapsle, bouchací kuličky, třaskavé proužky a jiné.  Do II. třídy nebezpečnosti patří různé rakety, petardy, světelné fontány, dýmovnice, gejzíry a další. Tato zábavná pyrotechnika II. třídy lze zakoupit pouze osobou starší 18 let. Pyrotechnické předměty vyšších tříd již volně prodejné nejsou a mohou být zakoupeny pouze občanem s platným průkazem odpalovače ohňostrojů.

V posledních letech se zábavná pyrotechnika stala velmi populární a při oslavách ji používá stále více osob. Z těchto důvodů je třeba dodržovat určená pravidla a vždy podle nich manipulovat se zábavnou pyrotechnikou a dbát nejen na svoji bezpečnost, ale všech lidí ve svém okolí.

 

Víte, že prodej pyrotechnických výrobků ověřených na území EU podléhá věkovému omezení? Tyto výrobky jsou označeny značkou CE a číslem úřadu.

Pyrotechnické výrobky uvedené na trh se nesmí dodávat ani jinak poskytovat osobám, které nedosáhly níže uvedené věkové hranice:

a) 15 let, pokud jde o zábavní pyrotechniku kategorie 1,

b) 18 let, pokud jde o zábavní pyrotechniku kategorie 2,

c) 21 let, pokud jde o zábavní pyrotechniku kategorie 3,

d )21 let, pokud jde o ostatní pyrotechnické výrobky kategorie  P1 nebo divadelní pyrotechniku kategorie T1.

Pro kategorie 4, P2 a T2 se vyžaduje odborná způsobilost!

Pyrotechnické výrobky ověřené podle staré právní úpravy lze uvádět na trh a prodávat podle vyhlášky ČBÚ č. 174/1992 Sb., které jsou označeny značkou pro pyrotechnické výrobky pod písmeny ČÚZZS. Vyhláška rozděluje tyto výrobky podle stupně nebezpečnosti do 4 tříd.

– Pyrotechnické předměty 1. třídy – mohou být prodávány osobám mladším 18 let, pokud v návodu není stanoven zákaz prodeje těmto osobám (např. petardy, bouchací kuličky tzv. Čertíci, práskací šňůrky apod.).

– Pyrotechnické předměty 2. třídy – mohou být prodávány jen osobám starším 18 let (např. římské svíce, fontány, rakety, atd.).

– Pyrotechnické předměty 3. třídy – mohou být prodávány jen osobám s odbornou způsobilostí odpalovače ohňostrojů.

– Pyrotechnické předměty 4. třídy – zde je nutné povolení místně příslušného obvodního báňského úřadu, předměty jsou prodejné pouze osobám s odbornou způsobilostí odpalovače ohňostrojů. Tyto výrobky by neměly být volně dostupné!

 

VAB

 

 

 

Inzerce