TOPlist

Středočeský lékař obdržel Zlatý záchranářský kříž, pomoci lidem obětoval celý život

Ve čtvrtek 16. dubna 2015, uděloval prezident České republiky Miloš Zeman nejvyšší záchranářské ocenění, a to Zlatý záchranářský kříž za rok 2014. Mezi oceněnými byl i dlouholetý pracovník středočeské záchranky – MUDr. Jiří Knor, Ph.D., který získal ocenění v kategorii Vyjímečný přínos pro záchranářství. V této kategorii je teprve třetím lékařem ve středních Čechách, který Zlatý záchranářský kříž dostal.

Jiří Knor se věnuje většinu svého profesního života zdravotnické záchranné službě a jejímu rozvoji. Svoji profesní kariéru začínal v oboru anesteziologie a resuscitace v nemocnici Na Malvazinkách, která měla počátkem 90. let ke zdravotnické záchranné službě velmi blízko, a brzy po první atestaci přešel do terénu jako výjezdový lékař ZZS hl.m. Prahy, a to 12 let jako lékař pražské letecké záchranné služby. Pracoval i na urgentních příjmech ve Vinohradské nemocnici a v ÚVN, avšak vrátil se k práci v přednemocniční péči a vypracoval se na pozici primáře. Věnoval se zejména vzdělávání a výcviku posádek v neodkladné resuscitaci, neboť si již tehdy uvědomoval význam týmového nácviku a jeho vlivu na osud pacientů stižených srdeční zástavou. V roce 2006 pak začal působit ve Středočeském kraji, také nejprve jako primář oblasti Praha – venkov, a posléze jako náměstek ředitele ZZS Středočeského kraje.

Je též soudním znalcem oboru, předsedou akreditační komise a stále zůstává i výjezdovým lékařem v terénu, aby neztratil kontakt s kolegy a zejména aby své znalosti zúročil ve prospěch pacientů. Dokončil postgraduální studium, což je pro lékaře bez zázemí klinického týmu nelehké, přednáší a nachází čas i na výuku adeptů záchranářství a výuku mediků, neboť vzdělávání považuje za jednu z profesních priorit. S tím souvisí i jeho publikační činnost – Farmakoterapie urgentních stavů (Knor, Málek) je v letošním roce nominována na Hlávkovou cenu Českého literárního fondu za medicínu, Urgentní medicína v klinické praxi lékaře (Šeblová, Knor et al.) byla nominována v loňském roce a kromě toho získala Cenu odborné společnosti za rok 2014.

Inzerce