TOPlist

Střední Čechy: velikonoční víkend pod dohledem policejních hlídek

Středočeští policisté se zapojili do celorepublikové dopravně bezpečnostní  akce, která probíhala na základě předpokládaného zesíleného provozu na pozemních komunikacích vzhledem k prodlouženému víkendu o velikonočních svátcích.

Dopravně bezpečnostní akce začala již ve  čtvrtek  24.  března 2016 a byla ukončena v podvečerních hodinách v pondělí 28. března 2016. Do dopravně bezpečnostního opatření bylo nasazeno celkem šest set sedmdesát dva policistů za celý Středočeský kraj, kteří monitorovali plynulost silničního provozu a prováděli v rámci této akce kontrolní činnost.

Alkohol, rychlá jízda…

Celá dopravní akce byla zaměřena na  dodržování předpisů a na bezpečnost v předpokládaném nárůstu vozidel  na pozemních komunikacích pod zvýšeným dohledem policejních hlídek. Dopravní opatření se uskutečnilo v určitém časovém rozmezí na vytipovaných místech jednotlivých okresů celého Středočeského kraje  v průběhu velikonočních svátků.

Při výkonu kontrolní činnosti na silnicích  policisté dohlíželi především na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek řidiči dopravních prostředků před jízdou a  i během jízdy a dále na dodržování dovolené rychlosti jízdy vozidel v obci i mimo obec. Policejní kontroly byly, ale zaměřeny i na používání  bezpečnostních pásů a zádržných systémů a ostatních předpisů bezpečnosti silničního provozu.

Chodci a cyklisté

V rámci dopravně bezpečnostní akce nebylo opomenuto i na ostatní účastníky silničního provozu, jimiž jsou chodci a nebo cyklisté, kteří taktéž musí dodržovat předpisy silničního provozu.

V rámci těchto dnů, kdy dopravní akce probíhala, středočeští policisté zkontrolovali 7 658 vozidel. Celkem bylo zjištěno 1 812 dopravních přestupků, z nichž  1 598 přestupků bylo vyřešeno uložením blokové pokuty na místě v celkové výši 551 800,-Kč. Dále bylo 214 přestupků oznámeno správním orgánům.

Nejčastější dopravní  přestupky:

– nedodržení rychlosti                                   541

– nepoužití bezpečnostních pásů                 230

– nevyhovující technický stav vozidla          227

– vozidla bez dálniční známky                        55

– požití alkoholických nápojů                          26

– požití návykových látek                               17

– nepoužití zádržného systému                      10

– přestupky motocyklistů                                16

– nepředložení dokladu o pojištění                   6

– přestupky chodců                                          3

– přestupky cyklistů                                          3

– přestupky na železničních přejezdech          2

Dále bylo zjištěno 11 řidičů, kteří za volant usedli pod vlivem alkoholu nad jedno promile a nyní jsou podezřelí z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Při akci bylo zjištěno 12 pachatelů trestné činnosti, 4 osoby v pátrání a 1 odcizené vozidlo. Dle zákona č.361/2000Sb. byla uložena 1 kauce ve výši 5 000,-Kč.

Snížit závažná porušení pravidel

Po dobu uskutečněných dopravně bezpečnostních opatření byl zesílený výkon služby policejních hlídek  nejen na pevných stanovištích, ale i pohyblivými motorizovanými policejními hlídkami. Samozřejmostí je, že v průběhu  dopravní  akce bylo  využito i speciálních  služebních  vozidel VW Passat a Škoda Superb.

Cílem těchto dopravně bezpečnostních akcí je snížit závažná porušení pravidel silničního provozu, neboť neukázněnost a nedisciplinovanost některých řidičů je v mnoha případech velkou příčinou řady zbytečných kolizí na našich silnicích a některé vedou až k vážným dopravním nehodám.

Společný zájem

Všichni účastníci silničního provozu si musí uvědomit, že nebezpečnou a agresivní jízdou, bezohledností a porušováním dopravních předpisů není možno úplně zajistit bezpečnost v silničním provozu. Pouze společným zájmem o snížení počtu dopravních nehod na pozemních komunikacích, ohleduplnou a bezpečnou jízdou  a dodržováním bezpečnostních přepisů silničního provozu lze snížit počet dopravních nehod  na  našich silnicích.

Středočeští policisté v těchto v dopravně bezpečnostních akcích podobného charakteru budou nadále pokračovat.

nprap. Jana Šteinerová

Ilustrační foto

Inzerce