TOPlist

Součinnostní bezpečnostní akce „CESTA“ byla zacílena na cizince

Probíhala napříč Pardubickým a Středočeským krajem a policisté při ní zkontrolovali několik stovek cizích státních příslušníků. Po skončení akce navíc odhalili muslimskou rodinu s jedenácti dětmi, která cestovala dodávkovým vozidlem patrně do Německa.

Tato akce byla celodenní. Probíhala od časného rána až do pozdních večerních hodin na různých místech Středočeského a Pardubického kraje. Zapojeni do ní byli jak policisté cizinecké policie, tak i jejich kolegové z oddělení silničního dohledu. Kontroly tak probíhaly nejen v různých živnostenských provozovnách a ubytovacích zařízeních, ale i na hlavních silničních tazích a železnici, kde byla pravděpodobnost, že by se zde mohly pohybovat nelegálně migrující osoby.

Policisté kontrolovali, zda se cizí státní příslušníci zdržují na našem území legálně, zda mají povolení u nás pracovat a zda obecně plní podmínky pobytu v České republice. Zajímali se také o to, zda mají v pořádku doklady, anebo zda neprocházejí evidencí pátrání či evidencí nežádoucích osob. Při kontrolách v dopravě se zaměřovali zejména na nákladní a dodávkové automobily, autobusy či mikrobusy, ale také na vlaky. Konkrétně na území Středočeského kraje byli policisté vidět zejména na dálnici D8 ve směru na Teplice, ve vlakových soupravách na železniční trati mezi Kolínem a Pardubicemi, ale i na dalších místech, která byla vytipována z pohledu cizinecké problematiky jako riziková.

Během akce zkontrolovali policisté téměř tisícovku cizích státních příslušníků, bezmála dvě stovky vozidel a téměř dvacet vlakových souprav. Navštívili také čtyři ubytovací zařízení a celkem 18 objektů pro výdělečnou činnost. Speciálním přístrojem na kontrolu pravosti dokladů prošlo více než tři sta dokumentů. Se dvanácti osobami, z nichž drtivá většina byla zaměstnána na našem území nelegálně, zahájili policisté správní řízení. Zadrželi též dva cizince podezřelé z trestné činnosti, kteří procházeli evidencí nežádoucích osob.

Akce byla oficiálně ukončena kolem dvaadvacáté hodiny, přesto ale policisté krátce poté zaznamenali další záchyt. Kolem 23:30 kontrolovali na dálnici D8 ve směru na Teplice dodávkový automobil s osádkou celkem šestnácti osob, které cestovaly patrně do Německa. Šlo o muslimskou rodinu, muže s jeho třemi manželkami a celkem jedenácti dětmi. Nejmladšímu z nich bylo přitom teprve 14 dní. Jako doprovod s sebou měli svého příbuzného, který dlouhodobě žije na území Německa. Se všemi dospělými osobami zahájili policisté řízení o správním vyhoštění, oba muže navíc podezřívají ze spáchání trestného činu Organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice, tzv. převaděčství.

Tato akce byla již třetí podobného druhu za poslední tři měsíce. K tomuto způsobu provádění kontrol přitom policie přistupuje stále častěji a s větší razancí. Důvod je jednoduchý. Nelegálních migrantů na našem území totiž stále přibývá, a to zejména s ohledem na aktuální dění ve světě. Do České republiky tak míří nezanedbatelné množství osob ze třetích zemí, které u nás hledají útočiště, anebo jsme po ně jakousi přestupní stanicí do jiného státu.

Za poslední rok zkontrolovali policisté cizinecké policie v Pardubickém a Středočeském kraji více než 62 tisíc cizích státních příslušníků. S více než třemi sty cizinci zahájili správní řízení, a to zejména kvůli nelegálnímu zaměstnávání a nelegálnímu pobytu. Odhalili téměř 100 cizinců, kteří procházeli evidencí pátrání a v jejich rukou skončilo i bezmála 80 odcizených dokladů. Více než 37 tisíc dokladů odborně prověřili, přičemž u více než tří set z nich zjistili některé nesrovnalosti.

Inzerce