TOPlist

Skončila dopravně bezpečnostní akce. Odhalila hned několik hříšníků

V uplynulých dnech proběhla celorepubliková dopravně bezpečnostní akce Y v rámci mezinárodní spolupráce s TISPOL. Byla zaměřena na kontrolu dodržování ustanovení o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných látek před jízdou či v jejím průběhu. Krom toho policisté dohlíželi na dodržování ostatních pravidel silničního provozu, pátrali po odcizených vozidlech, věcech a hledaných osobách.

V Jihočeském kraji se do akce zapojilo celkem 125 policistů, především z řad dopravní a pořádkové policie.

Během této akce zastavili a zkontrolovali 850 motorových vozidel, kdy strážci zákona zjistili 165 přestupků, z nichž 153 vyřešili blokovou  pokutou na místě  a 12 přestupků oznámili příslušnému správnímu orgánu.

Provinilci v číslech

8 řidičů požilo před jízdou alkohol
3 řidičů porušilo nejvyšší povolenou rychlost jízdy
22 osob ve vozidlech nepoužilo bezpečnostní pás
1 řidič vezl dítě bez dětské sedačky
25 vozidel bylo ve špatném technickém stavu
1 řidič udělal přestupek na železničním přejezdu
3 řidiči jeli po dálnici bez platné dálniční známky
2 řidiči nepředložili doklad o pojištění odpovědnosti
o pár stokorun byli chudší i 3 cyklisté

Nutno dodat, že podobné akce podle policie budou probíhat v rámci celého Jihočeského kraje i nadále.

por. Bc. Lenka Kozoňová 

Inzerce