TOPlist

S požárem haly bojovalo v Praze 12 jednotek hasičů

Jednotky HZS hl. m. Prahy ze stanic 1,2,3,4,5,6,7,8 a 11, jednotky SDH Letňany a SDH Satalice a jednotka HZS VÚ Letiště Kbely, likvidovaly v noci na čtvrtek 6 vodními proudy v dýchací technice požár opuštěné, devastované a neužívané haly.

Požár zasáhl a následně zničil 1/3 objektu, kde došlo ke zborcení obvodových stěn a střechy. Na místě jednotka předala jedu osobu do péče ZZS.

Objekt byl obýván bezdomovci a celkově devastován, částečně zaplněn komunálním a stavebním odpadem. Příčinou vzniku požáru bylo neprokázané zavinění neznámou osobou (manipulace s otevřeným ohněm, kouření nebo úmyslné zapálení).

Upřesnění příčiny vzniku požáru a majetkové poměry, včetně případného doplnění rozsahu možných škod, bude předmětem dalšího vyšetřování.

V dopoledních hodinách se na místo dostavili policisté, kteří požádali o pomoc strážníky MP Praha, konkrétně útvar psovodů. Psovod MP Praha pak se speciálně vycvičeným psem prohledal sutiny, aby byla vyloučena přítomnost živých, či mrtvých osob. Pes tuto možnost vyloučil.

Inzerce