TOPlist

Průběh bezpečnostních opatření spojených s návštěvou čínského prezidenta

Bezpečnostní opatření v souvislosti s návštěvou čínského prezidenta v metropoli vstoupil do třetího dne.

  • Okolo druhé hodiny ranní se policie zabývala projekcí vysílající nápisy do prostor Pražského hradu, jelikož byla tato záležitost směřována do prostoru dotčeného bezpečnostním opatřením v rámci státní návštěvy čínského prezidenta. Na základě provedených opatření se podařilo ustanovit pravděpodobnou konkrétní lokalitu na Malé Straně, ze které měla být projekce šířena, kdy tato oblast nespadá do stanoveného bezpečnostního perimetru. Na základě zhodnocení všech prvotních informací policie neshledala protiprávnost tohoto jednání.
  • Policie ČR byla dnes ze strany některých médií konfrontována s údajným cíleným sundáváním Tibetských vlajek z oken budov v blízkosti hotelu Hilton, což jednoznačně odmítáme. Policie ČR v rámci zajišťování bezpečnosti chráněných osob vyhodnocuje jednotlivá rizika, kdy jedním z potenciálních rizik je i zakrytí okna za současného pohybu osob za tímto zakrytím. Na vyhodnocení rizikovosti nemá přitom zásadní vliv to, čím konkrétně je okno zakryto. V rámci bezpečnostního perimetru jen v okolí hotelu Hilton jsme během trvání bezpečnostního opatření dosud odstraňovali z oken předměty, za kterými byl patrný pohyb osob, téměř v deseti případech. Šlo přitom nejen o vlajky různých států, ale i o další předměty, jako jsou noviny apod.
  • Policisté i v průběhu dnešního dopoledne řešili několik drobných potyček a incidentů mezi názorovně odlišnými skupinami osob. Tato opatření se však dosud obešla bez větších problémů.

mjr. Mgr. Andrea Zoulová

Inzerce