TOPlist

Projekt drogové prevence „Revolution train“ se uskuteční na Karlovarsku


V Karlovarském kraji proběhne ve dnech od 9. 5. do 24. 5. 2016 unikátní projekt protidrogové prevence založený na smyslovém prožitku a interaktivitě pod názvem „Revolution train“. „Revolution train“ je multimediální mobilní vlaková souprava, která formou interaktivního přístupu umožňuje zcela nové pojetí primární prevence pro vybrané cílové skupiny – především děti a mládež ve věku 10 – 17 let, ale samozřejmě i pro širokou veřejnost.

Ovlivnit pohled na drogy

Cílem je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů maximálně zapůsobit na osobnost návštěvníka vlaku a efektivním způsobem tak ovlivnit jeho pohled na legální a nelegální drogy. Součástí projektu je sběr anonymních dat, která pak mohou jednotlivá města využít pro tvorbu koncepcí protidrogové prevence. Více informací zde.


nprap. Zuzana Týřová

Ilustrační foto

Inzerce