TOPlist

Připoutejte se! Policisté na severní Moravě kontrolují používání pásů


Přestože používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů je jedním z důležitých prvků pasívní bezpečnosti vozidel a jejich neužití je možno sankcionovat citelnými pokutami, stále se policisté setkávají s řidiči nebo spolujezdci, kteří na tuto zákonnou povinnosti zapomínají. Právě na důkladnou kontrolu používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů se v uplynulém týdnu zaměřili policisté Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje v rámci dopravně bezpečnostní akce, která proběhla v uplynulém týdnu.

Povinnost porušilo 221 osob

Během trvání akce policisté na vytipovaných stanovištích zkontrolovali 3 723 vozidel. Povinnost použít během jízdy bezpečnostní pásy porušilo 221 osob, přičemž 213 z nich byli řidiči nebo spolujezdci na předních sedadlech a 18 cestujících na zadních sedadlech. Možná by bylo k věci připomenout, že zákon o provozu na pozemních komunikacích stanoví také povinnosti přepravovaných osob být za jízdy připoután bezpečnostním pásem. Této povinnosti jsou zproštěny pouze osoby, které se nemohou připoutat ze zdravotních důvodů (což musí doložit lékařským potvrzením). Před sedadlem s tímto cestujícím musí být vypnutý airbag. Takže v konečném důsledku může být finanční sankce v podobě blokové pokuty, a to do výše 2 000,- Kč, uložena také nepřipoutanému spolujezdci.

Důležité jsou i airbagy

Ovšem nepoužití pásů může přinést nejen citelný zásah do peněženky. Je alarmující, kolik osob hazarduje se svým zdravím nebo dokonce i životem, což dokládá vysoký počet osob na předních sedadlech, kteří během jízdy nepoužili bezpečnostní pásy. Většina automobilů je vybavena airbagy, které jsou dalším důležitým prvkem pasívní bezpečnosti automobilu. Ovšem aby mohly plnit svou funkci, což je zpomalení nárazu těla, musí být současně použity bezpečnostní pásy. Jinak se mohou stát doslova „smrtící zbraní“. Potom stačí jen malá kolize, která uvede airbagy v činnost a pro nepřipoutaného člověka to může mít fatální následky.

Během akce policisté zjistili také 10 dětí, které nebyly přepravovány v zádržném bezpečnostním systému, tzv. autosedačce. Přitom tato povinnost se vztahuje na děti do výšky 150 cm nebo váhy do 36 kg. Jistě je obecně známo, že autosedačky jsou podle váhy dítěte rozděleny do kategorií. Při nákupu by ovšem rodiče měli dbát na skutečnost, že pro splnění žádoucích prvků bezpečnosti je také velice důležitá výška dítěte, tzn., že i při splnění požadované váhové kategorie může být dítě na sedačku příliš velké (v tomto případě je jeho hlava výše než opěrka) nebo příliš malé (bezpečnostní pásy jsou pak vedeny přes krk dítěte). Prostě autosedačka musí tzv. „sedět“.


Celkové výsledky

Jelikož kromě hlavního zaměření bezpečnostní akce policisté kontrolovali také dodržování ostatních ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích, v konečném důsledku zjistili celkem 613 přestupků (včetně výše uvedených), z nichž 594 vyřešili na místě uložením blokových pokut a 19 oznámili příslušných správním úřadům k dalšímu řízení. Celková výše pokut se vyšplhala na částku 210 300,- Kč.

Kromě již výše zmiňovaného nepoužití bezpečnostních pásů (221 osob) byl dalším nejčastějším přestupkem nevyhovující technický stav vozidel (114 vozidel) a porušení maximální povolené rychlosti (52 řidičů). Během akce policisté zjistili také 13 řidičů, kteří sedli za volant po požití alkoholických nápojů. Jelikož u třech z nich se nadýchaná hodnota vyšplhala nad 1 promile, policisté s nimi zahájili trestní řízení pro podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Závěrem

Z uvedených výsledků je zřejmé, jak je pro prevenci v dopravě nutné a potřebné podobné dopravně bezpečností akce neustále opakovat. Jejich smyslem je řidičům a uživatelům vozidel připomínat jejich povinnosti vyplývající ze zákona o provozu na pozemních komunikacích, a tím v co nejvyšší možné míře snižovat rizika vzniku dopravních nehod a jejich následků.

por. Mgr. Daniela Vlčková

Zdroj foto: www.autoweb.cz

Inzerce