TOPlist

Při akci SPEEDMARATHON bylo na území České republiky zkontrolováno celkem 7500 vozidel

Včerejšího dne proběhla na území celé České republiky dopravně bezpečnostní akce s názvem SPEED MARATHON. Do akce bylo nasazeno přes 800 policistů, kteří v průběhu dne zkontrolovali téměř 7500 vozidel. I přesto, že byla veřejnost předem informována o stanovištích a celé akci, policisté zjistili celkem 3193 dopravních přestupků, z čehož přes 2300 případů bylo porušení stanovených rychlostních limitů.

Dobrou zprávou je, že na českých silnicích během včerejšího dne nedošlo v souvislosti s dopravní nehodou k žádnému úmrtí.

Zde je podrobný popis výsledků SPEEDMARATHONU na území různých krajů v České republice.

Plzeňský kraj 

V Plzeňském kraji se této akce zúčastnilo celkem šest desítek dopravních policistů, kteří měřili rychlost jízdy motorových vozidel na několika stanovištích našeho regionu. Při akci zkontrolovali policisté 493 vozidel a zjistili 238 dopravních přestupků. V příkazním řízení byly uloženy 229 řidičům pokuty v celkové výši 134 900 korun, zbývajících 9 přestupků bylo oznámeno k projednání na příslušný správní orgán. Konkrétně překročení předepsané rychlosti jízdy se dopustilo hned 178 řidičů motorových vozidel, 170 z nich pak za tento dopravní přestupek zaplatilo v příkazním řízení pokuty ve výši 106 500 korun, zbývajících 8 přestupků budou řešit příslušné správní orgány. V 11 případech policisté zjistili, že osádka vozidla nepoužila bezpečnostní pás, 9 vozidel nemělo vyhovující technický stav a 7 motoristů vjelo na dálnici bez dálniční známky.

Dopravní policisté se i v budoucnu zaměření při dopravně bezpečnostních akcích v Plzeňském kraji na kontrolu dodržování stanovené rychlosti. Při této akci více než polovina kontrolovaných řidičů překročila rychlost, což je alarmující. Chceme, aby Plzeňský kraj byl bezpečný kraj, a aby se občané nemuseli na silnicích obávat o své zdraví či o zdraví svých nejbližších.

Karlovarský kraj 

Celkem bylo v rámci Karlovarského kraje vybráno přes 40 míst. Při výběru lokalit a konkrétních úseků, vycházeli policisté z tipů občanů a vlastní zkušenosti. Měření rychlosti jízdy pak bylo prováděno po dobu 16 hodin v časovém úseku 24 hodin.

Do dopravní akce bylo zapojeno přibližně 30 dopravních policistů. Ti zkontrolovali přes 280 motorových vozidel a zjistili celkem 169 přestupků.

Je zarážející až šokující kolik řidičů nedodrželo stanovené rychlostní limity. I přesto, že občané věděli o této akci a o přesných místech, policisté u 129 řidičů řešili překročení rychlosti. Blokovou pokutou bylo vyřešeno 111 z nich  a dalších 18 řidičů policisté oznámili příslušnému správnímu orgánu k projednání.

Mezi dalšími zjištěnými přestupky řidičů bylo v 10 případech nepoužití bezpečnostních pásů a v 11 případech měli řidiči nevyhovující technický stav vozidla. Policisté během akce zjistili řidiče, který řídil pod vlivem alkoholu, kdy v ranních hodinách nadýchal hodnoty 1,72 a 1,62 promile.

Ústecký kraj

Rychlostní marathon na silnicích včerejšího dne odhalil 44 dopravních přestupků. Jeden z nich byl oznámen příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání. Zbývající společně odevzdali do státní kasy 42.000,- Kč. Na nepřiměřenou rychlost doplatilo 35 řidičů. Převážnou většinu jejich prohřešků vyřešili v blokovém řízení, ze kterého vzešla částka 36.500,- Kč. Jeden prohřešek byl odevzdán k dalšímu projednání správnímu orgánu. Pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek nebyl odhalen žádný z kontrolovaných řidičů. Čtyřikrát policisté s řidiči řešili nepoužití bezpečnostních pásů. Z peněženek za tento nešvar odešlo dohromady 1.400,- Kč. Tři vozidla byla ve špatném technickém stavu. Dva řidiči nepředložili řidičský průkaz. Pod drobnohledem dopravních policistů skončilo během celodenního opatření 61 motorových vozidel.

V děčínském okrese probíhala dopravní akce v obou částech regionu. V jižní části navrhla veřejnost stanoviště na Teplické ulici a Jiřího z Poděbrad v Děčíně, ve Vilsnici, v Křešicích. V severní části se policisté pohybovali po Krásné Lípě, ve Starokřečanské ulici v Rumburku a ve Filipovské ulici v Jiříkově.

Liberecký kraj

Ve středu 3. dubna 2019 proběhla také v Libereckém kraji dopravně bezpečnostní akce TISPOL SPEED MARATHON dlouho dopředu avizovaná médii.

„Lidé v Libereckém kraji navrhli do této akce celkem 282 míst, z nichž dopravní policisté vybrali celkem 68, kde probíhalo měření rychlosti. Stejně jako v uplynulém roce se i letos objevily mhody žertovné návrhy, kde v praxi není možné měření nejvyšší dovolené rychlosti provádět“, uvedl kpt. Ing. Jan Frieser z odboru služby dopravní policie.

Do akce policisté nasadili v kraji na tři desítky policistů. V průběhu akce policisté zkontrolovali v celém kraji celkem 249 řidičů. Ti se dopustili dohromady 180 přestupků proti zákonu o silničním provozu, za které zaplatili na pokutách 84 200 korun. Blokově policisté vyřešili 165 přestupků a dalších 15 oznámili do správního řízení. Přesto, že akce byla médii dlouho dopředu avizovaná, porušilo nejvyšší dovolenou rychlost celkem 113 řidičů. Největšího hříšníka zaznamenaly přístroje  na Českolipsku na silnici I/9, který překročil po odečtení tolerance rychlost v místě, kde je nejvyšší dovolená rychlost 70km/h o 33 km/h. Největšího hříšníka, který překročil rychlost v obci, naměřili policisté na Liberecku – v obci Raspenava. Po odečtení tolerance jel na padesátce 75 km/h.

Dva z kontrolovaných řidičů usedli za volant pod vlivem alkoholu, kdy naměřené hodnoty byly do jedné promile. V jednom případě usedl řidič za volant pod vlivem návykových látek. Ve 14 případech policisté řešili nepoužití bezpečnostních pásů       a v 15 případech nevyhovující technický stav vozidla.

Královehradecký kraj

Královehradečtí policisté zkontrolovali celkem 299 vozidel a zjistili 156 přestupků, z nichž 121 se týkalo porušení rychlosti.

Po páté hodině ranní naměřili policisté u jednoho cizince jedoucího ve vozidle AUDI v obci Chvaleč Petříkovice rychlost 96 km/h. Opakovaná dechová zkouška prokázala v dechu řidiče přítomnost alkoholu. Řidič dál v jízdě pokračovat nesměl. Za spáchané přestupky uhradil kauci ve výši 10 tisíc korun, a to z důvodu existence reálné obavy, že by se nedostavil k projednání spáchaného přestupku ke správnímu orgánu.

Po osmé hodině večerní byla dálničními policisty na svěřeném úseku D11 jednomu řidiči naměřena rychlost 205 km/h. Jedná se o nejvyšší naměřenou rychlost v rámci letošní akce SPEED MARATHON v našem kraji. Událost byla k dořešení předána správnímu orgánu.

Pardubický kraj 

Místa, na nichž mají policejní hlídky dohlížet na bezpečnost a plynulost dopravy, tentokrát vybírali řidiči a obyvatelé měst a obcí. V našem kraji zaujmuli policisté celkem 32 stanovišť. Naší pozornosti neunikla pouze rychlost jízdy, ale i technický stav vozidel a dodržování ostatních předpisů.

Jaké jsou výsledky v Pardubickém kraji v číslech?
Policejní hlídky zkontrolovaly 297 vozidel, při čemž zjistily 126 přestupků. Přestože šlo o v médiích avizovanou akci, 105 řidičů jelo rychleji, než mělo – 92 z nich jsme mohli řešit udělením pokuty na místě, 13 spěchajících bude řešit správní orgán. Rekordmanem v obci na Skutečsku byl řidič jedoucí rychlostí 89 km/h, v místě kde je povolená devadesátka u Opočínku, jel další řidič rychlostí 131 km/h.

Jaké byly další prohřešky? Jeden byl přistižen za volantem po předchozí konzumaci alkoholu, stejné číslo je ve včerejší statistice zapsáno u užití omamné a psychotropní látky a u 5 vozidel nebyl vyhovující technický stav.

Jihomoravský kraj

V průběhu akce Speedmarathon 2019 bylo dopravními policisty zjištěno 352 přestupků, z toho bylo 263 porušení nejvyšší povolené rychlosti. Většina přestupků byla vyřešena příkazem přímo na místě.

Zlínský kraj

Včerejší celorepubliková dopravně bezpečnostní akce „Speed Marathon“ se stejně jako v ostatních krajích uskutečnila i v kraji Zlínském.

Dopravní policisté při této akci měřili rychlost projíždějících vozidel na místech v našem kraji, které vybrali občané. Policisté během akce zkontrolovali 493 vozidel, u jejichž řidičů zjistili 154 dopravních přestupků. Policisté naměřili překročení rychlosti u 136 řidičů.

Nejvyšší rychlost v obci jsme naměřili řidičům ve Lhotě u Vsetína – 92km/h, v obci Prostřední Bečva – 89 km/h a Hvozdná – 85km/h.

Během akce zastavili policisté řidičku v Prostřední Bečvě, která překročila povolenou rychlost a navíc řídila pod vlivem alkoholu. Vsetínští dopravní policisté ženě za volantem naměřili krátce po deváté hodině ráno v obci rychlost 68km/h a necelé půl promile alkoholu v dechu.

Olomoucký kraj

V Olomouckém kraji občané typovali více jak 500 míst, kde podle nich řidiči nerespektují předpisy a jezdí příliš rychle. Z návrhů jsme vybrali v každém okrese 8 až 11 nejrizikovějších míst a zde kolegové prováděli kontroly. Policisté okresních dopravních inspektorátů se zaměřili hlavně na dodržování nejvyšší povolené rychlosti, což bylo prioritou této akce. Při kontrole jim ale neunikly ani ostatní dopravní přestupky, kterých se řidiči dopouští. Například jízda pod vlivem návykových látek a alkoholu, hlavně v časných ranních hodinách, dále telefonování za jízdy, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů při přepravě dětí, technický stav vozidel apod. Zároveň kolegové z krajského odboru silničního dohledu projížděli nejfrekventovanější úseky a měřili rychlost.
Policisté měli určené stacionární stanoviště, které dle plánu měnili. Na silnicích mohli řidiči potkat jak vozidla v barvách Policie ČR, tak i v civilním provedení.
Celkem bylo do akce nasazeno v Olomouckém kraji 62 policistů, kteří během akce zkontrolovali 555 vozidel a zjistili 272 přestupků, z toho 216 bylo vyřízeno na místě blokovou pokutou v celkové výši 131.100 korun, 56 přestupků bylo oznámeno. Nejčastějším přestupkem bylo překročení nejvyšší povolené rychlosti a to v 232 případech, u dvou řidičů bylo zjištěno požití alkoholu před jízdou, čtyři řidiči nebyli připoutáni bezpečnostním pásem a u 12 byl zjištěn nevyhovující technický stav vozidla.

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezští policisté, kterých bylo do akce nasazeno téměř devět desítek, zkontrolovali celkově 729 vozidel. Zjistili 255 případů porušení zákona, příčemž v příkazním řízení vyřídili 242 přestupků (výše pokut přesáhla 180 000 korun), zbývajících 13 věcí oznámili příslušnému správnímu orgánu.
Překročení povolené rychlosti zjistili policisté v 212 případech, řízení pod vlivem alkoholických nápojů ve 2 případech. Tři osoby neužily bezpečnostní pásy. Nevyhovující technický stav mělo 6 z kontrolovaných vozidel.

 

 

Inzerce