TOPlist

Prezident republiky předal Zlaté záchranářské kříže – přehled oceněných

Dne 16. dubna 2015 byla na Pražském hradě předána z rukou prezidenta republiky nejvýznamnější nadresortní ocenění Zlaté záchranářské kříže.

Posláním Zlatého záchranářského kříže je ocenit hrdinské činy profesionálů všech složek integrovaného záchranného systému i laické veřejnosti. Na nominacích těchto činů se každoročně podílí přes 300 odborníků. Spolupořadatelem šestnáctého ročníku ankety je také MV- generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

V letošním roce bylo předáno celkem 5 Zlatých záchranářských křížů, 3 čestná uznání a 3 speciální ceny. Příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky si odnesli dvě ceny:

Cenu Generálního ředitele HZS ČR za pomoc Srbské republice postižené rozsáhlými povodněmi obdržel Záchranný útvar HZS ČR.
Srbská republika požádala 15. května 2014 z důvodů dlouhotrvajících dešťů a následných povodní o humanitární pomoc. Česká republika do země vyslala čerpací odřad s nezbytným vybavením. První jednotka, kterou tvořili příslušníci Záchranného útvaru HZS ČR se styčným důstojníkem nprap. Ing. Jiřím Glabazňou z HZS Olomouckého kraje, vyjela na pomoc hned 16. května. Druhá jednotka Záchranného útvaru HZS ČR a styčný důstojník ppor. Ing. Ondřej Šesták z HZS Jihomoravského kraje byli do Srbské republiky vysláni 20. května 2014. Obě jednotky pracovaly na odčerpávání vody 24 hodin denně a svou práci zvládly výborně. Celkový objem vyčerpané vody během jejich působení byl 750 mil. metrů kubických.

Čestným uznáním za rozhodnutí, které zachránilo životy, byl vyznamenán npor. Mgr. Jiří Ovesný z HZS Zlínského kraje.
16. října 2014 byl ohlášen požár skladu munice v areálu Vojenského technického ústavu a na toto místo byly vyslány jednotky požární ochrany. Velitel zásahu npor. Mgr. Jiří Ovesný po provedení prvotního průzkumu vyhlásil nejprve III. stupeň požárního poplachu a poté zvláštní stupeň požárního poplachu. O dalších 12 minut později npor. Ovesný rozhodl o přerušení zásahu a ústupu do bezpečné vzdálenosti od zasaženého objektu. Za dalších 16 minut došlo v areálu skladů k obrovské explozi se silnou rázovou vlnou. Npor. Mgr. Jiří Ovesný svým včasným a rezolutním rozhodnutím zachránil život všem zasahujícím.

Dále byla předána tato ocenění…

Zlatý záchranářský kříž za čin laiků – kategorie dospělých
Záchrana dvou chlapců z mateřské školy po pádu do studny

Paní učitelka Martina Zbytková zachránila životy dvou chlapců, kteří nešťastnou náhodou spadli do špatně zabezpečené studny. Paní Zbytková se sama spustila do jedenáctimetrové studny, oba chlapce chytla, vysadila si je na klín a uklidňovala je, že vše dobře dopadne. Asi po patnácti minutách dorazili pracovníci obce se žebříkem a vyprostili jednoho chlapce. Hasiči, kteří přijeli chvíli poté, se spustili dolů do studny a vytáhli i druhého chlapce a paní učitelku. Paní Martina Zbytková po záchraně životů skromně uvedla, že v dané situaci by se stejně zachoval každý, kdo má rád děti.

Zlatý záchranářský kříž za čin laiků – kategorie děti a mládež do 18 let in memoriam
Mladý student zachránil život spolužačce, sám zemřel

Oznámení o brutálním útoku ve škole přijali policisté ve Žďáru nad Sázavou v úterý 14. října 2014. Na místo události byly okamžitě vyslány všechny dostupné policejní hlídky, zásahové jednotky a vyjednavač. Pachatelka ve školních šatnách nejprve bez varování zaútočila na náhodně procházející studentku. Když se dívky zastal o rok mladší spolužák Petr Vejvoda, přitáhl k sobě pozornost útočnice. Ta ho bodla nožem do hrudníku a způsobila mu závažná poranění, kterým i přes okamžitou pomoc na místě podlehl. Petr Vejvoda projevil velkou osobní statečnost. Jeho hrdinský čin se stal příkladem pro všechny mladé lidi v České republice.

Zlatý záchranářský kříž za čin profesionálů jednotlivců
Policejní vyjednavač zachránil studentce život

Ozbrojená žena vnikla v loňském říjnu do školní budovy, zranila studentku a držela ji jako rukojmí. Komunikaci s pachatelkou navázal policejní vyjednavač Petr Gruber, kterému se podařilo zajistit ošetření zraněné dívky a její výměnu za svou osobu. Při ochraně života studentky byl poté sám zraněn. Petr Grubner svým profesionálním jednáním a zvoleným postupem zachránil život zraněné studentce, která by bez pomoci na místě vykrvácela.

Čestné uznání
Nezaváhal a skočil do řeky pro tonoucí holčičku

V pondělí 19. května 2014 spadla do řeky Úpy pětiletá dívka. Jan Andrš do silného proudu řeky skočil, s nasazením vlastního života se k dívence dostal a po několika desítkách metrů ji vynesl na břeh. Ihned poté zahájil resuscitaci a pokračoval v ní až do příjezdu záchranářů. Dívenka byla transportována vrtulníkem letecké záchranné služby do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Nebýt všímavosti, odhodlanosti a odvahy pana Jana Andrše, mohlo dojít k velké tragédii. Jan Andrš svým jednáním zachránil to nejcennější – život malého dítěte.

Zlatý záchranářský kříž za čin profesionálního týmu
Vyjmutí granátu ze střechy skladu plného munice

K první explozi muničního skladu na Zlínsku došlo 16. října 2014. Dne 3. prosince 2014 vybuchl další muniční sklad v areálu. Při následné kontrole našli pyrotechnici ve střeše jedné z budov zaklíněný granát, který hrozil pádem do dalšího skladu plného munice. Případný výbuch by ohrozil život i majetek obyvatel okolních obcí. Týmu pyrotechniků byl zadán nebezpečný úkol – vyjmout granát ze střechy. Vše se nakonec podařilo bez poškození munice a bez zranění kohokoliv ze zasahujících příslušníků. Pyrotechnická služba Policie ČR tímto profesionálním zásahem v nestandardních podmínkách zabránila velkým materiálním škodám i ohrožení obyvatelstva.

Zlatý záchranářský kříž za výjimečný přínos pro záchranářství
MUDr. Jiří Knor, Ph.D.

MUDr. Jiří Knor, Ph.D. pracuje jako výjezdový lékař ZZS hl. m. Prahy. Mimo to se věnuje vzdělávání a výcviku posádek v neodkladné resuscitaci, podílí se na jednáních ve prospěch oboru urgentní medicíny, je soudním znalcem a předsedou akreditační komise. Jiří Knor též často přednáší a publikuje. Jeho poslední publikace Farmakoterapie urgentních stavů – je v letošním roce nominována na Hlávkovou cenu za medicínu. MUDr. Jiří Knor, Ph.D., si zaslouží ocenění za svoje dlouholeté obrovské pracovní nasazení v oboru.

Čestné uznání
Komora záchranářů ZZS ČR

Letos uplyne deset let od vzniku Komory záchranářů ZZS ČR, která se podílela na tvorbě všech legislativních norem pro práci a vzdělávání zdravotnických záchranářů. Komora též dlouhodobě buduje systém specializačního vzdělávání záchranářů, pořádá odborné konference a hájí zájmy svých členů. Její výborně fungující webové stránky vytváří platformu pro aktivní sdílení a výměnu zkušeností záchranářů napříč celou republikou. V současnosti se komora aktivně účastní připomínkování připravovaného nového zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, které jsou pro všechny záchranáře prioritou.

Cena generálního mediálního partnera
Dopravní nehoda domíchávače

V pondělí 26. května 2014 se v Ostravě-Svinově odehrála vážná nehoda domíchávače, který skončil na levém boku se zaklíněným řidičem a navíc začal hořet. U nehody pomáhali dva muži: Miroslav Výška a Rudolf Chýlek. Miroslav Výška okamžitě informoval tísňovou linku o dopravní nehodě. Rudolf Chýlek použil na otevření střešního skla tesařské kladívko, uchopil řidiče a doslova ho vyškubl ven z kabiny. S transportem zraněného pomáhal opět Miroslav Výška. Zraněného řidiče oba muži ošetřovali až do předání zdravotníkům. Svým odvážným činem tak zachránili řidiči život.

Cena policejního prezidenta
Navzdory své bolesti zachránil mladíkovi život

Vladimír Khodl, 20 let příslušník Policie ČR, se stal v říjnu 2014 svědkem vážné dopravní nehody ve Veselí nad Lužnicí. Osobní auto narazilo do závozníka popelářského vozu, který utrpěl devastující poranění nohou, a hrozilo mu vykrvácení. Vladimír Khodl se snažil zraněného zpod automobilu vyprostit, sám však utrpěl těžké poranění páteře. Nakonec se mu podařilo mladému muži zaškrtit pahýl a tak mu zachránit život. Svým hrdinským činem, s jehož následky se pan Vladimír Khodl potýká dodnes, zachránil život jinému člověku, za což si zaslouží obdiv a uznání.

Inzerce