TOPlist

Před Vánocemi přibývá podvodných sbírek. I fíglů na city lidí je stále víc

Blíží se čas vánočních svátků a ve městech se mohou ve zvýšeném počtu vyskytovat jak kapsáři, tak i například podvodné sbírky na dobročinné účely. Podvodníci se v minulosti snažili obelstít i obyvatele Českých Budějovic.

V lednu letošního roku se v Českých Budějovicích vyskytla skupina cizích státních příslušníků, kteří předstírali sluchové postižení. Tito podvodníci se dokonce prokazovali i sbírkovou listinou s názvem existující organizace. Výsledkem pátrání po původu sbírky však bylo zjištění, že tato organizace žádnou sbírku nepořádá.

Pokud lidé přispívají do veřejných sbírek pořádaných v ulicích města, je třeba se mít na pozoru. Lidé by se měli řídit několika zásadami, jak se nenechat obelstít.

  • Každá oficiální sbírka musí mít povolení vydané příslušným krajským úřadem. Prodejce by měl u sebe kopii tohoto povolení a měl by Vám ho na požádání předložit.
  • Ten, kdo veřejnou sbírku provádí, musí předložit plnou moc k provádění veřejné sbírky. Tu vydává právnická osoba, která veřejnou sbírku organizuje. Plná moc musí obsahovat pořadové číslo, podpisy statutárních orgánů a razítko právnické osoby konající veřejnou sbírku.
  • Měli byste vědět, na co přesně Vašimi penězi přispíváte, a kolik z této částky jde skutečně na dobročinné účely.
  • Pokud se sbírka realizuje pomocí kasiček, ty musí být zapečetěné a neporušené.

Bohužel, na ulici je těžké se přesvědčit, zda veřejná sbírka skutečně existuje. Pokud však máte jakékoliv pochybnosti, můžete nahlédnout do centrální evidence veřejných sbírek. Tu naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky. Každý záznam o konkrétní sbírce obsahuje důležité údaje, jako je například území rozsah sbírky, doba konání sbírky nebo jakým způsobem bude sbírka prováděna.

Zjištění podvodné sbírky nebo podezření z protiprávního jednání osob, provádějících veřejnou sbírku, můžete oznámit na tísňovou linku Městské policie 156.

 

 

 

Inzerce