TOPlist

Pražská policie varuje: Bruslení v přírodě skýtá mnohá nebezpečí!

Vzhledem ke kolísavým venkovním teplotám varují pražští policisté všechny bruslaře, aby nevstupovali na zamrzlé ledové plochy přírodních kluzišť. Teplotami nad nulou dochází ke zhoršení pevnosti zamrzlých ploch a proboření pod led tak představuje velké riziko ohrožení života!

Bruslení patří každoročně k oblíbeným zimním sportům našich nejmenších. Mnoho kluků a holčiček se přes celý rok těší na první mráz, kdy budou moci konečně obout na nohy brusle, do ruky vzít otřískanou hokejku a rychle vyrazit na nejbližší zamrzlý rybník, přehradu či řeku. Policisté by proto touto cestou chtěli apelovat na rodiče: „Nenechávejte své děti bruslit na přírodním ledě samotné. Učte je vybírat si raději veřejná kluziště, zimní stadiony!“
 
 Několik zásad pohybu po zamrzlé vodní ploše:
 
– sledujte, zda se delší čas teplota zdržuje pod bodem mrazu, po několika dnech tepla dochází ke zhoršování pevnosti zamrzlých ploch
– vhodná tloušťka ledu pro pohyb lidí je minimálně 25 centimetrů
ledová vrstva není na všech místech stejně silná, nejzrádnější je u břehu. Zde vyvěrají spodní teplé proudy a led je v těchto místech nejtenčí
– nebezpečná mohou být i místa, kde je přítok a odtok vody do rybníka, svou roli hraje i hloubka dna
– zrádná může být také nepravidelná sněhová pokrývka, voda pod ní promrzá obtížněji
– prvním znamením nebezpečí je praskání, křupání a pukliny v ledu
– k náhlému prasknutí ledu v důsledku jeho přetížení může dojít, pokud se lidé po ledové ploše pohybují ve větších skupinách
– mezi jednotlivými osobami by měla být dodržována vzdálenost zhruba 5metrů
– v případě praskání a trhlin v ledu si lehněte na zamrzlou plochu a snažte se pomalu odplazit ke břehu
– pokud se led začne prolamovat, nepomůže rychlý útěk. Okamžitě si lehněte, roztáhněte ruce a nohy co nejvíce do šířky
– mějte u sebe telefon, v případě nehody můžete ihned zavolat pomoc
– pokud se stanete svědky události, kdy se nějaká osoba propadne do vody, uvědomte nejprve složky IZS. Zvažte objektivně své fyzické schopnosti, zda dokážete osobě v nouzi pomoci. Upoutejte pozornost ostatních osob na tuto událost. K okraji propadlého ledu se vždy přibližujte s velkou opatrností. Svou bezpečnost zvýšíte jištěním (další osoby, připoutání na pevné předměty)
– po vytažení tonoucího z vody u něj zajistěte základní životní funkce a vyčkejte na příjezd záchranné zdravotnické služby
– pokud je tonoucí osoba při vědomí, zbavte ji co nejdříve mokrého oděvu a zabalte do suchého

Děti by neměly být bez dozoru

Děti nejsou samy schopny vyhodnotit rizika, která jim hrozí a často situaci podceňují. Vstup na zamrzlou ledovou plochu zakázán není, ale obecně platí, že jakákoliv otevřené přírodní kluziště nemůže zaručit bezpečné bruslení. Naši nejmenší, pro které je touha po zimních radovánkách větší a silnější než obava z prolomení ledu, jsou tak velmi ohroženou skupinou.

A nezapomínejte – pohyb po zamrzlých ledových plochách může být nebezpečný nejen všem příznivcům bruslení, ale rovněž těm, kteří si svou cestu po nich zkracují chůzí, či dokonce jízdou vozidlem!
 por. Bc. Ladislav Beránek
Inzerce