TOPlist

Pražská policie připravuje prvomájová bezpečnostní opatření


V souvislosti s velkým množstvím oznámených akcí a shromáždění chystá policie adekvátní bezpečnostní opatření. V pohotovosti tak budou stovky policistů pořádkové, dopravní, kriminální i cizinecké služby, antikonfliktního týmu, speciální pořádkové jednotky a dalších specializovaných útvarů jako například oddělení kynologie, hypologie či poříčního oddílu policie. Na přípravě konkrétních opatření pražská policie úzce spolupracuje s Magistrátem hl. m. Prahy, městskou policií a Dopravním podnikem hl. m. Prahy.

Řidiči, sledujte dopravní informace

Prioritou policie bude standardní zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a dohled nad veřejným pořádkem. Policisté v této souvislosti upozorňují Pražany i další návštěvníky metropole na možné dopravní komplikace a souvislosti se zajišťováním jednotlivých akcí a doprovody oznámených pochodů. Tato omezení budou trvat po nezbytně nutnou dobu a budou korespondovat s dotčenými lokalitami dle přehledu oznámených veřejných shromáždění MHMP. V tomto ohledu policie řidičům doporučuje sledovat aktuální dopravní informace na běžných informačních portálech a počítat s dostatečnou časovou rezervou.

mjr. Mgr. Andrea Zoulová

Inzerce