TOPlist

Policisté zabránili muži v dokonání sebevraždy

Dne 26. dubna 2019 krátce před jednou hodinou ranní byla policejním operačním důstojníkem vyslána hlídka z obvodního oddělení Karlovy Vary – město ve složení pprap. Jiří Petr a pprap. Jiří Flender na adresu v Karlových Varech, kde se měl nacházet muž, který volal na linku 156, že ho nebaví život a chce skončit se životem.

Policisté ihned vyrazili na místo, vyběhli na půdu a nalezli zde muže v pololehu, který měl kolem krku uvázaný kabel, jenž byl z druhé strany uvázán přes trám půdy. Muž napohled nejevil známky života a byl bezvládný. Pprap. Jiří Flender muže zezadu uchopil pod pažemi a nadzvedl jej, kdy pprap. Jiří Petr rozvázal kabel kolem trámu, aby ho uvolnil a mohl ho rozvázat z mužova krku. Poté hlídka začala muži poskytovat muži první pomoc a on po chvíli zachroptěl a pomalu začal dýchat. Následně ho policisté posadili a opřeli o trám, kde již začal přicházet k vědomí. Na místo byla ihned přivolána Zdravotnická záchranná služba, která si muže po svém příjezdu převzala a následně převezla do nemocnice.

Včasným příjezdem policisté zabránili muži v dokonání ukončení jeho života. Oba policisté po zákroku uvedli, že jsou rádi, že muže včas našli a podařilo se jim ho zachránit, neboť lidský život je to nejcennější, co člověk má.

Inzerce