TOPlist

Policisté na Vysočině pátrají po 207 osobách. Jeden muž je pohřešován od roku 1995

V současné době pátrají policisté v Kraji Vysočina po 207 osobách. Z tohoto počtu je jedna osoba pohřešovaná, po dvaceti osobách pátrají v souvislosti s dodáním do výkonu trestu odnětí svobody a v případě 40 osob v pátrání jde o svěřence různých ústavů a zařízení. Zbývající osoby jsou z různých důvodů osobami hledanými. Nejdéle pohřešovanou osobou v našem kraji je Jan Mašek, narozený 31. října 1953, trvale bytem Vysoké Studnice. Pátrání po tomto muž bylo vyhlášeno 18. října 1995.

Vloni se pátralo po 953 osobách

V loňském roce policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina pátrali celkem po 953 hledaných a pohřešovaných osobách.  Z toho počtu bylo celkem 150 osob pohřešovaných. Do dnešní doby nepodařilo vypátrat 108 osob.

Jednou ze součástí plnění úkolů Policie České republiky je pátrání po osobách a odcizených věcech. Co se týká pátrání po osobách, tak zde policisté rozlišují osoby hledané, pohřešované a osoby, u kterých je pátráno po jejich pobytu.

Kdo je pohřešovaný?

Pohřešovanou osobou se rozumí fyzická osoba, o níž se lze důvodně domnívat, že je ohrožen její život nebo zdraví, místo jejího pobytu není známo a policií po ní bylo vyhlášeno pátrání. Pátrání je vyhlašováno na základě oznámení o pohřešování, které může učinit kdokoliv. Podmínkou pro vyhlášení pátrání po pohřešované osobě je právě důvodná obava o život a zdraví pohřešované osoby. Pokud není tato podmínka splněna, nejedná se z pohledu zákona o pohřešovanou osobu.

U osoby starší osmnácti let platí zásada, že po vypátrání je tato osoba informována, že se po ní pátrá, jako po osobě pohřešované a kdo učinil na policii oznámení o pohřešování. Policisté se osoby zeptají, zda souhlasí s tím, aby oznamovateli bylo sděleno místo jejího současného pobytu. Pokud s tím pohřešovaná osoba nesouhlasí, není policie oprávněna tyto skutečnosti oznamovateli sdělovat. Oznamovateli je sdělena pouze informace, že pohřešovaný byl vypátrán a je v pořádku.

Pohřešovaní nezletilí a mladiství

Zvláštní skupinou pohřešovaných osob jsou osoby nezletilé a mladistvé, kterým byla nařízena ústavní výchova a tyto uprchly ze školských zařízení určených k jejich výkonu nebo žadatelé o udělení azylu, kteří opustí v průběhu řízení azylové zařízení.

Pátrání po osobě pohřešované je specifické v tom, že se jedná o osobu, u které je důvodná obava o její život a zdraví. Vždy je důležité zjistit co nejpodrobněji okolnosti pohřešování. V souvislosti s tím policisté provádějí prověrky v místech, ke kterým má pohřešovaná osoba nějaký vztah, např. rodina, pracoviště, škola a podobně. Dále policisté prověřují ubytovací a zdravotnická zařízení. Pátrání je zveřejňováno v síti internet a regionálních médiích. Na základě zveřejnění pátrání ve sdělovacích prostředcích se daří vypátrat přibližně deset procent osob. Policisté samozřejmě využívají i speciální prostředky pátrání, které nebudeme z taktických důvodů uvádět.

Děti v ohrožení jako zvláštní kategorie

Specifickou skupinu pohřešovaných osob tvoří tzv. „dítě v ohrožení“. Jedná se o osobu mladší patnácti let, která se vzhledem ke svému věku může stát obětí nešťastné náhody, nebo postrádá přístup k životu potřebným lékům, nebo je prokazatelně fyzicky či psychicky handicapovaná nebo se stala obětí únosu. V případech únosu se jedná o případy zjevně vykazující známky násilí nebo jejichž pachatel trpí duševním onemocněním nebo je labilní s nepředvídatelným chováním a jsou známy skutečnosti o tom, že pohřešovaná osoba je ohrožena na životě nebo zdraví. V těchto případech je spouštěn tzv. „Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech“. Právě v těchto případech je prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků o pomoc žádána veřejnost. Zejména relace v televizi a rozhlase v mnoha případech vedou k vypátrání dítěte, případně k získání důležitých poznatků k pohybu pohřešovaného dítěte.

Kdo je hledaná osoba?

Hledanou osobou je fyzická osoba, u které je dán některý ze zákonných důvodů omezení její osobní svobody, místo jejího pobytu není známo a policií bylo po ní vyhlášeno pátrání. Jedná se například o osoby odsouzené, na které je vydán příkaz k dodání do výkonu trestu. Odsouzený, který bez závažného důvodu nenastoupí na výzvu soudu trest odnětí svobody nebo se jiným způsobem neoprávněně brání nástupu výkonu tohoto trestu, se dopouští trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Za spáchání tohoto trestného činu mu hrozí trest odnětí svobody až na tři léta. Hledanou osobou se také stává odsouzený nebo obviněný, který uprchne z vězeňského zařízení, vojenský zběh, osoba uprchlá ze zařízení pro výkon ústavního léčení nebo ochranné výchovy a osoba s prokazatelně zjištěnou nakažlivou chorobou, která uprchla ze zdravotnického zařízení. Jako hledaná osoba je veden i cizinec, který uprchl ze zařízení pro zajištění cizinců nebo osoba, na kterou je vydán evropský nebo mezinárodní zatýkací rozkaz.

Pokud policisté pátrají po pobytu osob, tak se jedná o osoby, jejichž účast je nezbytná na úkonech trestního, občansko-právního nebo správního řízení. Po pobytu policisté pátrají také v případech, kdy obviněný nebo svědek v trestním, občansko-právním nebo správním řízení na výzvu nedostaví k řízení bez dostatečné omluvy a předvedení bylo neúspěšné.

Hledá se totožnost i tří mrtvých mužů

V současné době policisté v Kraji Vysočina stále pátrají po totožnosti tří zemřelých mužů. Dne 30. března 1998 byla nalezena neznámá mrtvola oběšeného muže v katastru obce Leština u Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Jedná se o muže, kterému mohlo být v době nálezu těla  mezi 50 – 60 lety, měl 170 centimetrů vysokou hubenou postavu, nosil dioptrické brýle  a měl hnědé prošedivělé vlasy.

Policisté stále pátrají také po totožnosti muže, jehož tělo bylo nalezeno 8. prosince 2005  na železniční trati v katastru obce Malý Beranov mezi stanicemi Malý Beranov – Luka nad Jihlavou.  Muž zemřel na následky srážky s vlakem.  Muž byl v době nálezu ve stáří mezi 40 -50 lety, měl 160 centimetrů vysokou  hubenou postavu, nosil dioptrické brýle, měl hnědé oči, hnědé vlnité vlasy a čelní pleš.

Osoby lze vyhledat i na internetu a stránkách policie

Neznámá mrtvola muže, který zemřel násilnou smrtí, byla nalezena 10. října 2008 v katastru obce Kožichovice na Třebíčsku. V době nálezu mohlo být muži 20 – 30 let,  byl vysoký 165 -175 cm, měl hnědé rovné vlasy, velmi špatné – téměř neošetřované zuby. V tomto případě se podařilo vytvořit pravděpodobný portrét neznámého muže.

Většina osob, po kterých policie v teritoriu Kraje Vysočina pátrá, je zveřejněna na veřejně přístupné  síti internet. Záznamy k osobám lze nalézt na webových stránkách www.policie.cz v záložce „databáze – pátrání po osobách – vyhledávání“. Na těchto stránkách lze podle jednoduchého vyhledavače vyhledat konkrétní osobu. Poznatky k osobám v pátrání lze také zcela anonymně zasílat přímo na kriminální službu a vyšetřování Krajského ředitelství policie kraje Vysočina na adresu: [email protected].

mjr. JUDr. Dana Čírtková

Inzerce