TOPlist

Policisté na Benešovsku hledají nové kolegy

Zdá se Vám, že ve svém okolí nevídáte tolik policistů, kolik byste si přáli? Myslíte si, že navýšení jejich počtů by přispělo k větší bezpečnosti každého z nás? Máte za to, že policie nemá takový respekt ve společnosti, jaký by měla mít? Pak je načase, něco s tím udělat. Přispět k tomu můžete třeba právě Vy! Přidejte se k nám a pomozte nám změnit obraz policie k lepšímu!

Co požadujeme?
K základním podmínkám pro přijetí k policii patří zejména věk nad 18 let, občanství ČR, bezúhonnost, dosažené úplné středoškolské vzdělání a zdravotní, osobnostní a fyzická způsobilost. Pokud je uchazeč přijat, musí podepsat služební slib a absolvovat nezbytnou jednoroční základní odbornou přípravu, která se skládá z teoretické a praktické části. Teprve po jejím úspěšném zvládnutí nastupuje policista k útvaru, ke kterému byl přidělen. Jeho služební poměr je přitom omezen dobou určitou, která trvá 3 roky. Na dobu neurčitou se mění teprve ve chvíli, kdy policista úspěšně vykoná služební zkoušku, ve které prokáže své dosud nabyté vědomosti a dovednosti. Pak už mu nic nestojí v cestě k tomu, aby u policie pracoval dlouhá léta a toto povolání se mu stalo povoláním na celý jeho profesní život.

Co nabízíme?
Nástupní plat v rámci Krajského ředitelství policie Středočeského kraje činí v současné době 16 310 korun. V této výši ho ale policisté pobírají pouze po dobu prvního roku služby, kdy absolvují základní odbornou přípravu. Ta probíhá formou denního studia od pondělí do pátku. Během této doby mají policisté zajištěno bezplatné ubytování a stravu, zaměstnavatel jim navíc proplácí cestovní náhrady. Nárok mají samozřejmě i na 30 pracovních dnů řádné dovolené. Po úspěšném zakončení studia se policistům plat automaticky navyšuje, a to úměrně jejich služebnímu zařazení a tarifní třídě. Ze zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů pak mohou čerpat některé výhody, jako například proplácení cestovních náhrad, anebo příspěvky na důchodové či životní pojištění. Využívat ale mohou i zvýhodněných cen vstupenek na různé kulturní či sportovní akce, částečně či zcela dotované permanentky do různých sportovních zařízení, apod. Možnost ušetřit mají i v případě dovolené, kterou mohou strávit za finančně příznivých podmínek v některém z rekreačních zařízení Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, popřípadě i krajů ostatních. Při zaměstnání si také mohou zvyšovat či rozšiřovat své vzdělání a díky kariérnímu řádu se tak časem dostat až na svoji vysněnou pozici. Pokud odslouží 15 let a více, mají ze zákona nárok i na ozdravný pobyt v délce 14 dnů, ať už formou tělesných rehabilitačních aktivit, anebo pobytu v lázních. Současně jim vzniká nárok na odchodné a výsluhový příspěvek.

Zájemce o práci u policie přivítáme i u nás v Benešově. Přijít mohou osobně v úředních hodinách do budovy Územního odboru Benešov, ul. Čechova 1996, 256 01 Benešov, anebo mohou zatelefonovat na tel.: 974 871 229, mobil: 724 767 553.

Více informací o přijetí k Policii ČR naleznete také na internetových stránkách Krajského ředitelství policie Středočeského kraje: www.policie.cz/, anebo můžete kontaktovat přímo personální pracoviště na tel.: 974 861 750 nebo e-mailu: [email protected]

Inzerce