TOPlist

Policisté kontrolují myslivce

Jako každý rok, tak i letos středočeští policisté odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál od začátku listopadu kontrolují myslivce na honech v celém kraji. Zaměřují se především na kontrolu veškerých dokladů potřebných k lovu zvěře, technický stav zbraní a zda myslivci před začátkem honu či v jeho průběhu nejsou pod vlivem alkoholu.
V sobotu 3. listopadu policisté navštívili 6 mysliveckých honů. Ze 102 kontrolovaných myslivců pouze jeden nadýchal alkohol, což bude řešit příslušný správní orgán.

Tuto sobotu, 10. listopadu, se policisté zúčastnili 8 honů při kterých zkontrolovali 114 myslivců. Zde bylo vše v pořádku, pouze jednomu myslivci policisté předali výzvu k předložení zbraně ke kontrole Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva, protože vzniklo důvodné podezření na špatný technický stav zbraně.

Kontroly mysliveckých honů budou pokračovat do konce ledna 2013.
Inzerce