TOPlist

Policejní prezident ocenil jihomoravské policisty a občanské zaměstnance

Policisté a zaměstnanci Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje se v pátek 8. dubna 2016 účastnili pracovního setkaní s policejním prezidentem brigádním generálem Tomášem Tuhým a vedením Policejního prezidia ČR.  První část roadshow se uskutečnila v kongresovém centru za přítomnosti  ředitele Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje plk. Leoše Tržila, vedoucích pracovníků všech úrovní řízení krajského ředitelství a řadových policistů.

Policejní prezident zhodnotil uplynulé období, představil vize a plány Policie ČR na další období.  Seznámil policisty a občanské zaměstnance s financováním a nákupem nové techniky. Vyhodnotil práci jednotlivých služeb a útvarů a vyzdvihl dosažené úspěchy. Jihomoravským policistům a občanským zaměstnancům poděkoval za pracovní nasazení i vynikající výsledky a odvedenou práci.

Oceněno 150 příslušníků policie

V odpoledních hodinách brigádní generál Tomáš Tuhý se v reprezentativních prostorách Nové radnice ocenil sto padesát příslušníků policie Krajského ředitelství Jihomoravského kraje. Policistům a občanským zaměstnancům udělil ocenění zejména za dlouhodobé a iniciativní dosahování velmi dobrých služebních výsledků a trvalý přínos k budování dobrého jména Policie České republiky. Z rukou zástupců vedení policejního prezidia si jednotlivci převzali Čestné medaile PČR, Plakety PČR, Medaile za zásluhy o bezpečnost. Ocenění za věrnost I. a II. stupně byly předány policistkám a policistům za dvacet a třicet let služby u policie.

pprap. Petr Hrb vyznamenán za statečnost

Za projevení osobní statečnosti při záchraně lidského života policejní prezident vyznamenal pprap. Petra Hrba. Policista svým profesionálním přístupem v loňském roce 23. prosince zachránil život muži, v jehož bytě hořelo. Jeho pozitivní a profesionální přístup ocenilo také vedení hasičského sboru.

Krajský ředitel plk. Leoš Tržil vyjádřil poděkování celému vedení Policejního prezidia ČR za vynikající spolupráci a podporu rozvoje Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje. U této příležitosti předal Plaketu KŘ PČR Jihomoravského kraje, ocenění I. a II. stupně zástupcům policejního prezidia a policejnímu prezidentovi.

mjr. Bc. Štěpánka Komárová

Inzerce