TOPlist

Ostravští kriminalisté odkryli rozsáhlou krádež se škodou nad 3 miliony

Rozsáhlé prověřování vedli ostravští kriminalisté při dokumentování zločinu krádeže, který byl páchán v Ostravě po řadu měsíců. Celková způsobená škoda přesáhla 3 250 000 korun. V prvních jedenácti měsících roku 2015 měli dva zaměstnanci firmy ve věku 29 a 52 let využít svého pracovního zařazení, vystavit fiktivní dodací listy na vývoz materiálu z objektu poškozené firmy. Následně měli neoprávněně v několika desítkách případů prostřednictvím různých motorových vozidel materiál po částech vyvézt z objektu a odcizit jej.  Odcizené zboží pak měli přeprodávat jednatelům společnosti ve věku 43 a 48 let. Tito muži měli zboží nakupovat i přesto, že znali jeho původ, konkrétněji, že materiál byl získán trestným činem. Jednalo se o víc jak 20 000 kg materiálu.

Zajištění bytu a luxusního vozu

Vzhledem ke způsobu a době spáchání činu i četnosti protiprávního jednání kriminalisté realizovali množství úkonů po řadu měsíců. Po shromáždění důkazů pak ostravský policejní komisař zahájil trestní stíhání dvou mužů pro trestný čin krádež, dalších dvou mužů pro trestný čin podílnictví a dále zahájil trestní stíhání právnické osoby pro zločin podílnictví. Kriminalisté současně zajistili v rámci vedeného trestního řízení náhradní hodnoty v řádech několika milionů korun. Zajištěn byl byt a osobní luxusní vůz.

Pachatelům předmětného zločinu krádeže hrozí trest odnětí svobody až na osm let, u podílnictví pak až šest let nebo propadnutí majetku.

mjr. Mgr. Gabriela Holčáková

Inzerce