TOPlist

Oficiální otevření policejní stanice Manětín po rozsáhlé rekonstrukci

V pátek minulý týden proběhlo oficiální otevření policejní stanice Manětín po rozsáhlé rekonstrukci. Počátkem rozhodnutí o rekonstrukci byly již nevyhovující prostory a podmínky pro činnost policistů a také nevyhovující kontaktní místo pro veřejnost v budově současné policejní stanice Manětín. Proto bylo třeba vytvořit projekt k zajištění požadovaných podmínek. Stavební úpravy stávajícího objektu policejní služebny v Manětíně řešily rekonstrukci komplexně včetně zateplení fasády, výměny oken, nové střešní krytiny, vybudování bezbariérového přístupu, změny dispozičního uspořádání a úprav vnitřních prostor. V přízemí tak byly vybudované prostory vlastní služebny se zázemím a v prvním patře služební byt.

Další práce

Dále byly nově provedeny veškeré vnitřní rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, byla zřízena čistírna odpadních vod a vytápění objektu je nově řešeno tepelnými čerpadly místo původního vytápění na tuhá paliva. Byla odstraněna původní garáž a nahrazena samostatně stojícím krytým parkovacím stáním pro dvě služební vozidla. Pozemky pro stání vozidel byly v rámci projektu od obce Manětín odkoupeny. Úpravy zahrnovaly vytvoření  dalších dvou parkovacích míst. Z projektu byly vybaveny služební prostory novým kancelářským nábytkem. Náklady na celkovou rekonstrukci dosáhly 3 974 077 korun s daní z přidané hodnoty. Celkovou částku na rekonstrukci hradilo ze svého rozpočtu Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje. Cílem projektu bylo nejen zlepšit pracovní prostředí pro policisty, ale hlavně pro veřejnost. Obvodní oddělení a policejní stanice jsou zpravidla prvním kontaktním místem veřejnosti s Policií České republiky.

Oficiální otevření

V pátek 22. dubna 2016 proběhlo oficiální otevření policejní stanice za účasti ředitele Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, náměstka krajského ředitele pro ekonomiku, vedoucí územního odboru Plzeň – venkov, zástupce vedoucí a koordinátora územního odboru Plzeň – venkov a vedoucího obvodního oddělení policie Kralovice. Za obec se zúčastnil starosta, místostarosta a zastupitel obce Manětín, kterým patří zároveň poděkovaní za propůjčené prostory v době, kdy policejní stanice procházela celkovou rekonstrukcí. V celkovém shrnutí se všichni společně shodli na nesporném přínosu rekonstrukce objektu jak pro policisty, tak i pro veřejnost. Objekt nyní disponuje prostory s výbornou úrovní vybavenosti a kvality.

nprap. Ing. Jan Koželuh

Inzerce