TOPlist

Odložený kufřík na kladenské ulici vyvolal obavy

Dne 12. května 2016 krátce před třináctou hodinou byl oznámen na linku 158  nález neznámého předmětu v ulici Bukovská v Kladně. Na základě tohoto oznámení ihned vyjely policejní hlídky, které zajistily  Bukovskou ulici i přilehlé okolí a v těchto místech byl zastaven i dopravní provoz.  Policisté na vytipovaných křižovatkách řídili odklon dopravy.

Na určeném místě policisté nalezli opuštěný černý kufřík, který byl postaven na ulici nedaleko vchodu do rodinného domku.  Z rodinných domů, které se nacházely poblíž neznámého kufříku byla provedena evakuace osob, při které byli evakuováni čtyři občané.

Na místo vyslán pyrotechnik

Na místo nálezu byl vyslán pyrotechnik se speciálně vycvičeným služebním psem. V rámci této akce zasahovaly i ostatní složky IZS. Po příjezdu pyrotechnika a prozkoumání nalezeného kufříku bylo zjištěno, že se jedná pouze o prázdný odložený kufřík, který zde byl pravděpodobně opomenut.

Celá akce byla ukončena po čtrnácté hodině a byl plně obnoven provoz v kladenských ulicích. Při zákroku a evakuaci nedošlo k žádnému zranění osob a ani škodě na majetku.

nprap. Jana Šteinerová  

Inzerce