TOPlist

Oceňování těch nejlepších policistů pražské policie proběhlo v budově Staroměstské radnice

Včera se uskutečnilo v Brožíkově síni již jedenácté vyhlášení vítězů ankety CENA ŘEDITELE 2018. Přítomni této ceremonii byli jak pan ředitel pražské policie plukovník Jan Ptáček, tak také pan 1. náměstek policejního prezidenta brigádní generál Martin Vondrášek a pan primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

Pomyslné klání proběhlo v celkem pěti kategoriích, kterými jsou:

  • VETERÁN ROKU
  • ČIN ROKU
  • TÝM ROKU
  • ZAMĚSTNANEC ROKU
  • POLICISTA ROKU

Veterán roku – vítězem této kategorie se stal dnes již emeritní plukovník Ivan Smékal, který opustil řady Policie ČR v závěru roku 2018. Ten nastoupil k bezpečnostním složkám před 36ti lety. Během této doby prošel řadou pozic a funkcí a to od těch základních, chcete-li řadových, až po vrcholný management pražské policie, kde zastával pozici náměstka ředitele krajského ředitelství pro službu kriminální policie a vyšetřování.

čin roku – v této kategorii se stal vítězem policista pprap. Michal Palát, který konkrétně 1. září loňského roku, v době svého osobního volna zachránil život muži, který spadl z cca metrové výšky tak nešťastně, že přestal dýchat. Policista na nic nečekal a zahájil nepřímou masáž srdce, ve které pokračoval až do chvíle, než muži přivolaní záchranáři zajistili životní funkce. Touto okamžitou reakcí zachránil Michal Palát tomuto muži život.

Tým roku – Nejlepším týmem ze všech nominovaných se stal tým kriminalistů 9. oddělení obecné kriminality Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, do jejichž kompetence spadají delikty z oblasti extremismu, terorismu a diváckého násilí. Ti toto ocenění získali s ohledem na jejich úspěšnost při objasňování té nejzávažnější trestné činnosti, kdy například realizovali případ náboženské radikalizace a následné rozkrytí přípravy teroristického činu, spočívající v přípravě bombového útoku. V této kategorii fotografie vítězů, z pochopitelných důvodů nezveřejníme.

Zaměstnanec roku – vítězem této kategorie je pro rok 2018 pan Jiří Granilla, který je již 42 let občanským zaměstnancem pražské policie na různých, dá se říci týlových pozicích v oblasti proviantních náležitostí. Pan Granilla po celou dobu svého zaměstnaneckého poměru vždy plnil své povinnosti nad rámec stanoveného. Navíc se jedná o člověka, který byl a je ve svém zaměstnání precizní, spolehlivý a svědomitý.

Policista roku – Tím se pro rok 2018 stal pan mjr. Ondřej Penc, vrchní komisař Oddělení tisku a prevence Kanceláře ředitele Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. Jedná se o policistu, který v řadách bezpečnostního sboru působí od roku 1999. Prvních jedenáct let svého policejního života prožil mjr. Penc na různých pozicích místního oddělení Prosek. V roce 2010 nastoupil na Oddělení tisku a prevence jako preventista, kdy od roku 2014 zastává funkci koordinátora prevence. Z této pozice připravuje, koordinuje a realizuje akce pro veřejnost, jako jsou například Den s policií, Den IZS, Ledová Praha či Muzejní noc. Ondřej Penc se ale také podílí na tvorbě výukových materiálů pro své kolegy. Jedním z nejpovedenějších projektů, na kterém Ondřej participoval je „Aktivní střelec“. Tento projekt je určen jak dovnitř Policie ČR, tedy pro policistky a policisty, tak i vně Policie ČR, v tomto případě především pro různá školská zařízení a další instituce.

CENA ŘEDITELE je jedním z projektů, kterým vedení pražské policie již jedenáctým rokem děkuje svým policistům a občanským zaměstnancům za jejich práci, která je dlouhodobě hodnocena na vysoké profesní i etické úrovni. Policisté i občanští pracovníci takové poděkování velice kvitují, kdy si díky němu uvědomují, že i oni jsou určitě součástí té velké „pražské policejní rodiny“.

Inzerce