TOPlist

Nový přírůstek do autoflotily dálničních policistů z Prav na D11

Unikátní vozidlo získali pro svou práci v těchto dnech dálniční policisté z Prav. Velice často právě dálnice D11 a celá silniční síť Královéhradeckého kraje slouží jako území využívané pro transit kradených vozidel ze západní Evropy do Polska.

„O nutnosti nasazení tohoto speciálního vozidla s odpovídajícím vybavením není pochyb, naši policisté se setkávají čím dál častěji s trestnou činností spočívající v transitu vozidel odcizených v západní Evropě a převážených přes Královéhradecký kraj do Polska. Tito riskantně jedoucí řidiči často pod vlivem drog či alkoholu představují pro ostatní velkou míru nebezpečnosti,“ popsal ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje plk. JUDr. David Fulka, MBA.

Vozidlo Audi A8 v civilním provedení získalo naše krajské ředitelství policie z Policejního prezidia ČR a po technických úpravách  a instalaci potřebného vybavení bylo nasazeno do provozu, přičemž působit bude na území celého Královéhradeckého kraje. Vozidlo je dále vybaveno zastavovacími pásy, přístrojem AED pro případnou první pomoc a GPS lokátorem. Technika je využitelná i v noci. Vozidlo bude každodenně v provozu, a to na všech dopravou zatížených komunikacích v rámci celého kraje.

„Vozidlo v civilním provedení bude díky instalovanému vybavení a zařízení mimo jiné  odhalovat odcizená vozidla, ale podle aktuálních potřeb bude plnit všechny další úkoly související s výkonem služby dopravní policie s cílem zajistit bezpečnost a plynulost silničního provozu,“ dodal plk. JUDr. David Fulka, MBA.

Inzerce