TOPlist

Několik faktů a podstatných informací k zákroku PČR na pražském Žižkově

Jak už to tak bývá, někteří účastníci demonstrace na pražském Žižkově „brečí“ na internetu, jak je ta policie opět zlá.

Youtube Video
Podívat se na video

Abychom to vzali od počátku. Několik stovek „demonstrantů“ dorazilo z Náměstí Jiřího z Poděbrad k objektu bývalé kliniky v ulici Jeseniova, č.p. 60, na pražském Žižkově.

Poté, co se několik osob násilím dostalo do zajištěné budovy bývalé kliniky, nastoupili na řadu policisté z Antikonfliktního týmu. Ti zamezili tomu, aby se do budovy dostalo více osob a ty, které už uvnitř byly, vyzvali, aby prostory okamžitě opustily.

Tyto osoby, které se násilným vniknutím dostaly do CIZÍHO zajištěného objektu, na výzvy reagovaly a objekt opustily. Nutno zmínit, že objekt má svého vlastníka, který si tam tyto osoby nepřeje. Nezáleží ani na mně, ani na těchto demonstrantech, jak bude objekt využíván, či nevyužíván. Ať se to někomu líbí, nebo ne, o osudu objektu rozhoduje pouze a výhradně jeho majitel. Tím je v tomto případě Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Policisté opakovaně zákonně vyzvali demonstranty, aby opustili prostory u přístupové cesty ke vchodu do objektu. Důvodem byl očekávaný příjezd zástupců majitele objektu a řemeslníků, kteří měli opět zajistit objekt proti vstupu nepovolaných osob. Na toto konto se ale policisté dočkali pouze pokřiků ze strany demonstrantů jako například „není Tě slyšet“, „My nikam nepůjdem“, „Kliniku nedáme“ a podobně.

Policisté, aby předešli konfliktu, proto demonstranty vyzvali, aby alespoň vytvořili průchozí uličku, kterou by se zástupce majitele společně s řemeslníky k objektu dostal. Ani toto však osoby neuposlechly a tři policisté z SPJ Praha proto začali vytyčovat uličku policejní páskou. Činili tak, aby umožnili zástupci majitele a řemeslníkům přístup k objektu. Někteří demonstranti však na to reagovali tak, že nechtěli uhnout, případně do policistů strkali. Ti samozřejmě v takové chvíli musí dotyčného člověka odstrčit. Na policistu se prostě nesahá a policista si vymezuje prostor, aby byl v případě konfliktu schopen adekvátně reagovat.

V jednu chvíli však došlo ke strkanici, při které již policisté museli zakročit. Aniž by stihli natáhnout pásku po celé délce uličky, byli napadeni jedním z účastníků. Ten sice se svými „kolegy“ tvrdil, že ho napadl policista, nicméně ten natahoval pásku a mladíka odstrčil až ve chvíli, kdy do něj mladík strčil. Někteří demonstranti tvrdí, že policista mladíka jako první udeřil pěstí. Vzhledem k tomu, že na místě vše natáčely desítky kamer a další desítky mobilních telefonů, pevně věřím, že demonstranti podají trestní oznámení a vše podloží videozáběry, zachycujícímu takovéto chování policisty (nikoliv sestříhané, natočené až od doby, kdy policista reagoval na chování mladíka).

Po drobných strkanicích se z davu směrem k policii ozývaly výkřiky typu „zmrde vole“, „zmrdi“, „co to zkoušíš vole“ a podobně. (Ano, takto se zajisté chová inteligentní člověk)

Ve chvíli, kdy demonstranti obklíčili svým takzvaným „lidským řetězem“ zasahující družstvo SPJ Praha, se na místo dostavili další policisté, kteří tyto osoby vytlačili. I zde padaly zákonné výzvy, kterých však téměř nikdo nedbal. Někteří demonstranti se poté velmi divili tomu, proč byli policisty vytlačeni. Nicméně není možné, aby si někdo dovolil obklíčit policistu, či policisty. V takovou chvíli musí dotyční počítat s případným zákrokem ze strany policie, kdy policisté opět vymezují prostor tak, aby mohli dokončit načatý zákrok.

Demonstranti se nacházeli na chodníku, pod kterým bylo zábradlí a svah. Policisté opakovaně vyzývali tyto osoby, aby opustily tento prostor. Policisté některým také připomněli, že by při pádu ze svahu mohli utrpět poranění. Na to konto se policisté dočkali odpovědi „já tady k úrazu nepřijdu“. Těžko říct, proč se tedy během několika následujících minut objevily na sociální síti Facebook příspěvky tohoto typu:

zabradli-svah

To je tak, když někdo neuposlechne výzvy ze strany PČR, následně odmítá spolupracovat a záměrně vyprovokovává incidenty. Poté si na internetu vylévá srdíčko s pocitem, že na svou stranu strhne kladný názor veřejnosti, a že ho veřejnost polituje.

V dalším případě jsem pak byl osobně svědkem toho, jak policista z SPJ Praha přišel k ženě s kočárkem a snažil se jí v klidu vysvětlit, aby místo opustila. Řekl jí, že není zcela nejlepší, aby tam s dítětem v kočárku zůstávala. Navíc ve chvíli, kdy v těsné blízkosti probíhá služební zákrok a nešťastnou náhodou by mohlo dojít ke zranění jí samotné, případně dítěte v kočárku. Toto si však žena nenechala vymluvit a policistu odbyla s tím, že se chce dívat. Ženu poté přesvědčovali ještě policisté z Antikonfliktního týmu, až po opakovaných urgencích se žena odsunula opodál.

Mohl bych takto pokračovat prakticky do nekonečna. Podobných případů a incidentů bylo na místě k vidění hned několik. Nutno však podotknout, že zde je právo na straně majitele objektu. Dovolím si uveřejnit citaci z Wikipedie: „Policie (z latinského slova politia = „veřejná správa“, které je odvozené od řeckého πόλις polis = město[1]) je represivní složka státu, určená k udržování pořádku uvnitř státu a jeho vnitřní bezpečnosti, k ochraně práv, majetku a bezpečnosti občanů a ke stíhání pachatelů trestné činnosti.“

V tomto případě policie chránila práva majitele objektu. Na závěr bych rád podotkl, že jsem neviděl za celou dobu jedinou osobu, která by spadla ze svahu, nebo ze zídky u bývalé kliniky. Viděl jsem pouze policisty, kteří postupovali v souladu s platnou legislativou, a kteří hájili práva majitele objektu. Svou práci zde perfektně odvedli policisté z SPJ Praha. S klidným svědomím mohu prohlásit, že za jejich dnešním zákrokem a stylem jeho provedení stojím. Byť je to jen můj osobní názor, názor jednoho běžného občana České republiky, se kterým samozřejmě nemusí všichni souhlasit. Velký dík patří také policistům z Antikonfliktního týmu, kterým se podařilo přesvědčit osoby uvnitř objektu, aby v poklidu odešly.

Uznávám, že se mi také nelíbí, když některé objekty naprosto zbytečně chátrají. Nicméně je to můj osobní názor a to mne přece neopravňuje k tomu, abych CIZÍ objekt, který mi nepatří, obsadil. Stejně tak by pak mohlo někomu připadat, že nevyužívám svůj byt na 100%. Opravňovalo by to pak dotyčného k tomu, aby mi vylomil dveře a v mém bytě se zabydlel?

Inzerce