TOPlist

Násilí není normální! Policistky z Kladna diskutovaly se seniory o domácím násilí


Jelikož se problém domácího násilí nevyhýbá ani seniorům, kteří jsou z pohledu Policie ČR jednou z nejohroženějších skupin, připravily policistky oddělení tisku a prevence společně se Statutárním městem Kladnem preventivní projekt s názvem „Násilí není normální!“. Ten byl premiérově představen ve středu 13. dubna 2016 klientům Střediska komplexní sociální péče Fontána v Kladně. Policistky nejprve seznámily přítomné posluchače s projektem. Dále následovala přednáška specialisty, vedoucího obvodního oddělení Kladno – město npor. Mgr. Michala Strieborného, který se dlouhodobě věnuje dané problematice. Po přednášce proběhla živá diskuze na výše zmiňované téma.

Seniorky aktivně diskutovaly

Seniorky aktivně diskutovaly a zahrnuly strážce zákona zvídavými dotazy a postřehy. Pracovnice oddělení tisku a prevence přidaly kazuistiku na dané téma. Také přítomné ženy informovaly o další trestné činnosti páchané na seniorech. Vzhledem k tomu, že se projekt setkal s velkým ohlasem, budeme tyto preventivní aktivity nabízet prostřednictvím sociálního odboru města Kladna i ostatním organizacím sdružujícím důchodce.

Několik informací z projektu „Násilí není normální!“:

Co je domácí násilí

 • Domácím násilím je obecně rozuměno chování, které u jednoho z partnerů způsobuje strach z druhého. Skrze užití moci, kterou tento strach poskytuje, kontroluje násilný partner chování druhého.
 • Pojem domácí násilí zahrnuje fyzické, sexuální, psychické, sociální (vynucenou izolaci) či ekonomické násilí, k nimž dochází mezi blízkými osobami. Většinu obětí domácího násilí tvoří ženy, ale dochází i k násilí na dětech, starých osobách, násilí žen proti mužům, či k násilí v homosexuálních vztazích.
 • Domácí násilí se objevuje mezi lidmi všech úrovní sociálního postavení, nezávisle na vzdělání, ekonomické situaci, rase či příslušnosti k etnickým skupinám.

Základní informace:

 1. Násilí mezi blízkými není normální.
 2. Nikdo není povinen trpět!
 3. Nikdo nemá právo jiného týrat psychicky i fyzicky!
 4. Není za co se stydět. Vina je na straně násilníka!
 5. Nepomůže nechávat si své pocity pro sebe – je dobré o trápení s násilným chováním blízké osoby říci známým, příbuzným, na které je možné se spolehnout.

Násilné chování blízké osoby může u ohrožené osoby vyvolat:

 • stálý stres a strach z příštího setkání
 • pocit, že cokoliv udělá jinak, než násilná osoba říká, může to znamenat konec
 • pocit, že důvodem násilí blízké osoby jsou jen její chyby, že je to všechno její vina
 • snižování skutečných následků násilného chování blízké osoby
 • „slepotu“ vůči nebezpečí, které může v budoucnu hrozit (ohrožení života)
 • pocit, že nikdo nemůže pomoci

Znaky domácího násilí:

 • Opakování a dlouhodobost – z jednoho útoku jakéhokoliv charakteru ještě nelze určit, zda jde o domácí násilí. Může to však být jeho začátek.
 • Eskalace – domácí násilí se stupňuje od útoku proti lidské důstojnosti k fyzickým útokům až k závažným trestným činům ohrožující zdraví nebo život.
 • Jasné a nezpochybnitelné rozdělení rolí na ohroženou osobu a násilnou osobu – domácím násilím nejsou vzájemná napadání, hádky, rvačky, spory, kde je rovné nebo střídavé postavení stran incidentu.
 • Neveřejnost – domácí násilí probíhá zpravidla za zavřenými dveřmi bytu či domu, stranou společenské kontroly.

Proč je domácí násilí nebezpečné?

 1. Je skryté před zraky veřejnosti i státních orgánů.
 2. Narůstá pozvolna, ohrožená osoba obtížně pozná okamžik, kdy již vztah není bezpečný.
 3. Lze se před ním těžko bránit, protože ohrožená osoba s násilníkem sdílí řadu společného, a to zpravidla i obydlí, ze kterého nemá kam odejít.
 4. Má vzrůstající tendenci – zpočátku se jedná o útoky proti lidské důstojnosti (urážky, vydírání, ponižování), následují útoky proti zdraví (facky, bití, škrcení) a může vyústit až v útoky proti životu.

Prioritou Policie ČR je zajistit bezpečí ohrožených osob a řešit situaci včas, cestou sociálně – právních opatření v kombinaci s opatřeními trestně – právními.

nprap. Michaela Nováková

Ilustrační foto

Inzerce