TOPlist

Nábor nových policistů v Moravskoslezském kraji

Obyvatelé Moravskoslezského kraje se pravidelně dovídají, především z médií, o nespočtu akcí, kdy kriminalisté dopadli a obvinili pachatele trestné činnosti, informace z činnosti dopravních policistů a jiných úspěších – například nejedné záchraně života přivolanými policisty či nezastupitelné úloze policistů při povodních, sněhových kalamitách a jiných mimořádných událostech. Práce policisty je odpovědná a náročná, avšak důležitá a smysluplná. Moravskoslezští policisté plní své úkoly, tedy především zajišťují bezpečnost osob a jejich majetek, pro více než 1,2 milionů lidí. Denně jsou v úzkém kontaktu s lidmi z regionu, přičemž heslo „Pomáhat a chránit“ není pro ně prázdným pojmem.

Z hlediska početních stavů zajišťují policisté na severu Moravy plně všechny své úkoly. V těchto dnech se může k veřejnosti dostat informace o otevření náboru. Ano, je tomu tak. S ohledem na potřebu doplnit personální stavy je nyní připraveno naše krajské ředitelství vybrat z uchazečů bezmála 100 nových policistů. Ti, kteří by chtěli toto povolání v našem regionu vykonávat, mají příležitost podat si žádost a po úspěšném absolvování přijímacího řízení doplnit řady stávajících moravskoslezských policistů a policistek. Možná se jedná právě o Vás…

Jak otevření náboru a personální posílení moravskoslezské policie vidí ředitel Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje plk. Mgr. Tomáš Kužel?
„Od posílení a zvýšení počtu výkonných policistů si slibuji zlepšení bezpečnostní situace v rámci Moravskoslezského kraje, hlavně v oblasti zintenzivnění akceschopnosti policie při reakci na nápad trestné činnosti.“

 

Doplňující informace
Pokud nejste ještě rozhodnuti, nebo si nejste jisti, zda právě Vy byste mohli být zařazeni do výběrového řízení a být následně mezi úspěšně vybranými, pročtěte si všechny základní informace nejen o výběrovém řízení. Naleznete je v rubrice „Možnosti uplatnění v Policii České republiky“ na adrese //www.policie.cz/clanek/moznosti-uplatneni-v-policii-ceske-republiky.aspx . A když jsme u internetu, jistě není od věci nabídnout i všechny další informace, které jsou zveřejněny na oficiálních webových stránkách Policie ČR www.policie.cz

 

Kontakty na personální pracoviště v MSK:

-Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje (= Ostrava)
ulice 30. dubna 24, 728 99 Ostrava, telefon: 974 722 409, 724 895 282, e-mail: [email protected]

– Bruntál, tel. 974 731 401, [email protected]

– Frýdek-Místek, tel. 974 732 400, [email protected]

– Karviná, tel. 974 734 400 – 2, [email protected]

– Nový Jičín, tel. 974 735 400, 974 735 401, [email protected]

– Opava, tel. 974 737 400, [email protected]

 

Podmínky přijetí do služebního poměru

Uchazeč se zájmem vykonávat službu v policii musí doručit na příslušné personální pracoviště policie písemnou žádost o přijetí do služebního poměru a musí dále splňovat následující podmínky:

1. občanství České republiky
2. věk nad 18 let
3. bezúhonnost
4. minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou
5. fyzickou, zdravotní a osobnostní způsobilost k výkonu služby
6. není členem politické strany nebo politického hnutí
7. nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost

V průběhu přijímacího řízení uchazeč absolvuje psychologické vyšetření, prověrku tělesné zdatnosti, zdravotní prohlídku a další personální řízení.

 

Zpracovala
por. Mgr. Soňa Štětínská
komisař

Inzerce