TOPlist

Na letišti Chaloupky došlo při přistání letadla k poškození nádrže, na místo museli zamířit hasiči

Ve středu 8. dubna 2015 v 16:10 hodin vyjeli klatovští hasiči na letiště Chaloupky, kde došlo při přistání letadla k poruše motoru a součástky, které z poškozeného motoru odlétly, prorazily nádrž.

Na betonovou plochu cca 20 x 20 metrů před hangárem, z části na zatravněnou plochu a zpevněnou příjezdovou cestu uniklo zhruba 100 litrů paliva.

Před příjezdem jednotky z Klatov zaměstnanci firmy odpojili akumulátory a stihli přečerpat nádrž, zbytky paliva odkapávaly do připravených nádob. Část uniklého benzínu zasypali 40 kg sorbentu z vlastních zdrojů a jednatel společnosti zajistil firmu, která odstraní kontaminovanou zeminu.

Hasiči na likvidaci zbývajícího benzínu použili 130 kg sorbentu a z příjezdové cesty odstranili prorůstací tvarovky, aby mohlo být provedeno odbagrování kontaminované zeminy.

Po příjezdu referentky odboru ŽP bylo dohodnuto, že odtěžená zemina zůstane do likvidace odbornou firmou uložena v kontejnerech.

Inzerce