TOPlist

Na bezpečnost chodců dohlíželi policisté na Jablonecku

V rámci celokrajské dopravně preventivní akce policisté chodcům připomínali v souvislosti s jejich bezpečností v silničním provozu důležitost používání reflexních prvků.

Dnes na území celého Libereckého kraje proběhla dopravně preventivní akce zaměřená na bezpečnost chodců v silničním provozu, a to především s důrazem na jejich viditelnost. Proto i policisté na Jablonecku na řadě stanovišť připomínali chodcům jako nejzranitelnějším účastníkům provozu na silnici, dodržování zásady „vidět a být viděn“, přičemž zdůrazňovali nutnost používání reflexních prvků za snížené viditelnosti. Policejní hlídky chodce také informovali o novém ustanovení v zákoně o provozu na pozemních komunikacích, které se právě jich samotných zásadně dotýká. Toto ustanovení § 53 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb. zní:

Retroreflexní materiál

„Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“

V rámci této akce byl také realizován celorepublikový společný projekt Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezídia ČR a oddělení BESIP Ministerstva dopravy ČR „Vidíme se?“. V rámci tohoto projektu během akce policisté rozdávali chodcům nákupní tašky s reflexními pruhy, a to především seniorům, kteří jsou fyzicky velmi zranitelní. Chodci též od jabloneckých policistů dostávali reflexní pásky, přičemž s nimi hovořili o nutnosti jejich používání v souvislosti s bezpečnou chůzí v silničním provozu a ochranou zdraví i života.

nprap. Dagmar Sochorová

Inzerce