TOPlist

Myslíme na vás! Městští policisté v Ústí nad Labem besedovali se seniory

Dne 23. 3. 2016 proběhlo z podnětu primátorky města Věry Nechybové další setkání Městské policie Ústí nad Labem se seniory, které se uskutečnilo v prostorách Kulturního domu, a kterého se zúčastnilo na sedmdesát našich dříve narozených spoluobčanů. Toto setkání v rámci projektu prevence kriminality s názvem  „Myslíme na Vás“, bylo tentokrát určeno pro seniory ze Svazu tělesně postižených. Cílem tohoto projektu je zvýšená ochrana seniorů a handicapovaných občanů našeho města před trestnou činností a zvyšování pocitu bezpečí  u této nejvíce ohrožené  skupiny lidí. Hlavní aktivitou tohoto projektu jsou přednášky a setkávání se seniory. Náplní přednášek je ochrana majetku, finanční gramotnost a ochrana vlastní osoby.

Beseda měla neformální charakter

Tato beseda měla zcela neformální charakter a během bohaté diskuse bylo prodiskutováno mnoho konkrétních situací, které mohou v běžném životě nastat.  Součástí setkání byla ukázka výcviku sebeobrany strážníků ze skupiny operačního zásahu Městské policie Ústí nad Labem. Strážníci seniorům poradili jak se bránit případnému ohrožení,  jak adekvátně reagovat na  rizikové situace a také jim předvedli použití donucovacích prostředků v praxi. Přednáška byla zakončena diskusí a výměnou bohatých životních zkušeností.  Strážníci na rozloučenou rozdávali seniorům informační letáky a reflexní prvky.

Jan Novotný

Inzerce